63

Novembre 2012

  • Enviar
  • Subscriu-te
26.09.2012

Nou horari d'atenció al públic i de registre

D'acord amb l'Ordre PRE/253/2012, de 27 d'agost, per la qual es fixa l'horari d'atenció a la ciutadania de les oficines d'atenció ciutadana i dels registres públics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, el nou horari d'atenció al públic i de registre d'AQU Catalunya serà tot l'any de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. de Sancho de Ávila, 125-129, 1a planta 08018 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2012 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008