63

Novembre 2012

  • Enviar
  • Subscriu-te
22.10.2012

Resultats de la primera convocatòria de 2012 d'acreditacions de recerca i de recerca avançada

AQU Catalunya ha resolt les sol·licituds per a l'emissió d'acreditacions de recerca i recerca avançada corresponents a la primera convocatòria de 2012, oberta del 10 al 30 d'abril. El percentatge de sol·licituds resoltes favorablement és del 67% en el cas de les acreditacions de recerca i del 59% en el cas de les acreditacions de recerca avançada. Les taules següents recullen els resultats per figura i àmbit de coneixement:

ACREDITACIÓ DE RECERCA (professorat agregat)

Àmbit de coneixement TS TSR F D RP %F
Humanitats 46 5 22 17 2 54
Ciències Socials 87 8 56 23 0 71
Ciències 38 0 28 10 0 74
Ciències de la Vida 23 1 11 11 0 50
Ciències Mèdiques 19 0 11 7 1 58
Enginyeria i Arquitectura 60 4 42 14 0 75
TOTAL 273 18 170 82 3 67

ACREDITACIÓ DE RECERCA AVANÇADA (catedràtic)

Àmbit de coneixement TS TSR F D RP %F
Humanitats 5 4 1 0 80
Ciències Socials 6 0 2 4 0 33
Ciències 12 1 9 2 0 82
Ciències de la Vida 2 0 1 1 0 50
Ciències Mèdiques 7 0 4 2 1 57
Enginyeria i Arquitectura 19 1 9 9 0 50
TOTAL 51 2 29 19 1 59

TS: total sol·licituds; TSR: sol·licituds tancades sense resolució; F: favorables; D: desfavorables;
RP: recursos pendents; %F: % favorables sobre el total (sense comptar les TSR).


PDF PDF EDICTE de 9 d'octubre de 2012, de notificació dels acords de les comissions per a l'acreditació de recerca de la Comissió d'Avaluació de la Recerca de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

PDF PDF EDICTE de 9 d'octubre de 2012, de notificació dels acords de les comissions per a l'acreditació de recerca avançada de la Comissió d'Avaluació de la Recerca de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. de Sancho de Ávila, 125-129, 1a planta 08018 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2012 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008