63

Novembre 2012

  • Enviar
  • Subscriu-te

OPINIÓ

  • El projecte Eranet-Mundus
    La Universitat de Barcelona coordina des de l'any 2011 el projecte Eranet-Mundus (Euro-Russian Academic Network-Mundus, 2011-2015), dins del programa de la Unió Europea Erasmus Mundus, que vol reforçar la qualitat de l'ensenyament universitari a Europa i alhora promoure el diàleg i l'entesa entre les persones i les institucions de diferents cultures per mitjà de la cooperació amb països de fora de les fronteres de la Unió Europea. Concretament, el projecte Eranet-Mundus s'emmarca dins de l'anomenada Acció 2 del programa Erasmus Mundus, centrada en les relacions entre institucions d'educació superior europees i d'altres països.
    Marc Ruiz-Zorrilla Cruzate - Coordinador acadèmic del programa Eranet-Mundus, UB
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. de Sancho de Ávila, 125-129, 1a planta 08018 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2012 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008