el

Butlletí

Publicació bimestral d'AQU Catalunya

65

Març 2013

 • Enviar
 • Subscriu-te

EDITORIAL

El pressupost 2013 d’AQU Catalunya

La conjuntura econòmica actual general, i en particular la que afecta les universitats, ens ha fet pensar que aquest editorial és una bona oportunitat per fer-vos partícips de la situació pressupostària d'AQU Catalunya i de les mesures que recentment l'Agència ha hagut d'adoptar per garantir la viabilitat de l'entitat. Del 2009 al 2012, les transferències de la Generalitat de Catalunya a l'Agència han disminuït en un 25%.

Aquesta disminució és significativa, sobretot si es té en compte que les transferències de la Generalitat representen el 95% dels ingressos d'AQU Catalunya, mentre que les taxes dels processos d'avaluació del professorat són només entorn de l'1% del total.

El pressupost de l'Agència representa menys del 0,35% del pressupost que la Generalitat destina a les universitats catalanes. No obstant això, creiem que el valor afegit generat per AQU Catalunya compensa amb escreix aquesta inversió, ja que l'Agència és totalment competent per desenvolupar els processos de garantia externa de la qualitat a Catalunya.


AQU NOTÍCIES

ARTICLES

 • L'avaluació docent a Catalunya: balanç i reptes
  Enguany celebrem el desè aniversari de la posada en marxa del programa d'avaluació de la docència a les universitats catalanes. És, doncs, un bon moment per fer balanç i reconèixer la important tasca duta a terme per tots els agents (vicerectorats, unitats tècniques, instituts de ciències de l'educació, comissions d'avaluació de les universitats i de l'Agència, etc.).
  Esteve Arboix Codina - Cap de l'Àrea de Professorat i Recerca
 • L'aposta per una administració electrònica
  Aquest mes de febrer passat es va obrir la primera convocatòria del 2013 per a la sol·licitud de l'emissió d'informes de professorat lector, que es gestionarà íntegrament de manera telemàtica a través de l'Oficina Virtual de Tràmits (OVT) de la Generalitat de Catalunya. Amb aquesta convocatòria, AQU Catalunya tanca el procés de migració del CAT 365 al portal Gencat Serveis i Tràmits (GSIT), al qual s'accedeix a través de l'OVT, i incorpora tots els tràmits d'avaluació de professorat al sistema en línia.
  Redacció - AQU Catalunya
 

OPINIÓ

 • Reflexions sobre el funcionament del "Manual d'avaluació docent del professorat de la UPC"

  Gabriel Bugeda Castelltort
  Vicerector de Qualitat i Responsabilitat Social de la UPC

  Ja fa cinc anys que a la UPC vam posar en marxa l'avaluació de l'activitat docent del professorat de la nostra universitat seguint el manual corresponent. Aquest manual es va desenvolupar segons les directrius d'AQU Catalunya i va ser aprovat pel Consell de Govern de la UPC, i homologat posteriorment per la mateixa AQU Catalunya. Seguint aquest manual, a hores d'ara ja s'han avaluat un total aproximat de 1.500 sol·licituds. A més, estem acabant la renovació de les cinc comissions avaluadores específiques d'aquest procés i estem entrant en la seva reacreditació. Alhora, també estem actualitzant aquest manual d'avaluació docent, per tal de recollir la solució a diverses situacions que no vam saber anticipar al seu moment i que han anat sorgint durant els darrers cinc anys, com ara la implementació de les noves titulacions de l'EEES amb les noves unitats de mesura de l'activitat docent (crèdits ECTS), les noves figures de contractació de professorat, etc. Tot això fa pensar que ara és un bon moment per reflexionar una mica sobre la seva implementació, el funcionament i els resultats.

 

AQU RECOMANA

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. de Sancho de Ávila, 125-129, 1a planta 08018 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2013 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008