88

Gener 2018

24.11.2017

Jornada sobre com millorar la formació dels estudiants d'enginyeria en l'àmbit industrial i la logística

Com millorar la formació dels enginyers i les enginyeres de l'àmbit industrial?El proper 12 de desembre AQU Catalunya organitza la jornada "Com millorar la formació dels enginyers i les enginyeres de l'àmbit industrial i la logística? " al sala d'actes del Campus Diagonal-Besòs de la Universitat Politècnica de Catalunya.

La jornada serà un espai de reflexió i diàleg entre els diferents agents que tenen responsabilitat en la formació dels enginyers i les enginyeres, i ha de servir com a punt de partida per plantejar reptes de la titulació i proposar millores en la formació dels estudiants.

Amb l'objectiu de propiciar el debat i l'anàlisi entre els assistents, Antoni M. Grau, responsable de l'Observatori de l'Enginyeria, presentarà els resultats de l'enquesta sobre la situació dels enginyers i les enginyeres a Catalunya i Elena Valderrama, presidenta de la Comissió específica d'Enginyeria i Arquitectura de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes d'AQU Catalunya, parlarà dels resultats de les enquestes d'Inserció laboral des de la perspectiva dels graduats i dels ocupadors i l'enquesta de satisfacció als graduats recentment.

La taula rodona vol ser un espai de diàleg sobre què esperen les empreses dels futurs enginyers i enginyeres.

Us hi podeu inscriure a través d'aquest enllaç i seguir-nos a twitter a @aqucatalunya @aqucatalunya amb l'etiqueta #OcupaEnginyeria

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2017 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008