88

Gener 2018

13.11.2017

Segona reunió de treball de la REACU del 2017

AQU Catalunya acull avui la segona trobada de la REACU des que n’assumís la Secretaria Tècnica per a tot l’any 2017.

Es tracta d’una reunió de treball ordinària que ha comptat amb la participació de representants de totes les agències, i també amb la presència de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra com a Agència convidada. Al llarg de la reunió s’han pogut tractar qüestions diverses, entre les quals destaquen:

  • els processos d’avaluació d’ensenyaments universitaris no presencials,
  • la posada en funcionament de l’acreditació institucional,
  • l’acreditació dels programes de doctorat.

171113_REACU

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2017 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008