Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Contingut perfil [nom perfil]

L'EEES reconeix els estudiants com a membres de ple dret de la comunitat universitària i preveu la seva participació en l'organització i els continguts educatius de les universitats i en les activitats d'altres institucions d'educació superior.

  • L'EUC

    El portal d'Estudis Universitaris de Catalunya, l'EUC, és un buscador que permet conèixer la qualitat de les titulacions universitàries oficials catalanes de grau i màster.

    A la fitxa de cada titulació trobareu una descripció del títol, els darrers informes d'avaluació publicats amb els corresponents certificats i segells de qualitat i resultats per a cadascun dels ítems avaluats, a més dels principals indicadors de cada estudi (accés i matrícula, professorat, taxa de rendiment i d'abandonament i inserció laboral després dels estudis).

  • Vídeo sobre l'acreditació dels centres i les titulacions

    A través d'aquest vídeo podreu conèixer com funciona la visita externa a un centre dins del procés d'acreditació de les titulacions oficials.