Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Convocatòria per elaborar estudis sobre inserció laboral 2014

El 23 de febrer de 2015 es va resoldre la convocatòria d'ajuts per a l'elaboració d'estudis a partir dels resultats de l'enquesta d'inserció laboral.

 Resolució de 23 de febrer de 2015 del director d'AQU Catalunya, per la qual es resol la convocatòria per a la concessió d'ajuts per a l'elaboració d'estudis per aprofundir en els resultats de l'enquesta d'inserció laboral del sistema universitari català

AQU Catalunya va obrir el novembre passat la convocatòria d'ajuts per valor de 35.000€ per aprofundir en el coneixement i diagnòstic de la inserció laboral dels universitaris de Catalunya.

Per assolir els objectius anunciats, l'ajut es repartirà entre tres temàtiques d'estudi: l'equitat en l'accés i sortida de la formació universitària, l'efecte de la crisi en les titulacions universitàries i l'elaboració d'una comparativa internacional de les dades d'inserció laboral obtingudes en l'estudi de l'any 2014.

Temàtica Projectes seleccionats
Equitat en l'accés i sortida de la formació universitària
Helena Troiano Gomà, Universitat Autònoma de Barcelona
Efecte de la crisi en les titulacions universitàries Marc Saez Zafra, Universitat de Girona
Elaboració d'una comparativa internacional Desert

De l'estudi sobre l'equitat en l'accés i en la sortida de la formació universitària, al qual es destinen un màxim de 10.000€, s'espera que contribuirà a la determinació de la mesura en què la universitat afavoreix l'equitat tant en l'accés com en l'etapa professional dels graduats.

El resultat de l'estudi sobre l'efecte de la crisi en les titulacions universitàries haurà de permetre la visualització de les dades per àmbits (Humanitats, Socials, Experimentals, Salut i Enginyeria i Arquitectura) i proposar actuacions concretes. Entre d'altres aspectes, caldrà que afegeixi i contextualitzi dades provinents d'estadístiques oficials, com ara l'EPA i LFS. Es destinen un màxim de 10.000€.

Pel que fa a l'estudi comparatiu de les dades d'inserció laboral, a escala internacional, de l'any 2014, es considera que requerirà la identificació de portals on es publiquen dades d'inserció laboral de persones graduades. De les conclusions s'espera obtenir una anàlisi comparativa de la tipologia d'indicadors públics en els diferents sistemes d'enquestes d'inserció laboral, la selecció d'un grup d'indicadors comparables i, finalment, la mostra de resultats per a un grup reduït de titulacions. La dotació econòmica d'aquest estudi no podrà de superar els 15.000€.

Els grups seleccionats hauran de presentar els resultats en un taller que organitzarà AQU Catalunya per als responsables acadèmics i tècnics de programació i orientació de les universitats catalanes.

 RESOLUCIÓ ECO/2370/2014, de 20 d'octubre, per la qual s'aproven les bases i s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts per a l'elaboració d'estudis per aprofundir en els resultats de l'enquesta d'inserció laboral del sistema universitari català 

WORD Imprès de sol·licitud per a la convocatòria d'ajuts

9.5.2017