Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Inserció laboral: perspectiva dels titulats

L'enquesta d'inserció laboral als titulats i les titulades de les universitats catalanes

L'estudi d'inserció laboral coordinat per AQU Catalunya és el fruit de l'interès de les universitats catalanes, tant públiques com privades i centres adscrits, per obtenir dades i referents sobre la qualitat de la inserció dels seus graduats.

6a edició de l'enquesta (2017)

AQU Catalunya ha presentat els resultats del 6è estudi d’inserció laboral dels titulats i titulades de les universitats catalanes. L’enquesta, impulsada per les universitats públiques catalanes per mitjà dels seus consells socials, les universitats privades i 31 centres adscrits, és una de les més representatives i importants a Europa.

En aquesta edició, durant el primer trimestre del 2017 s’han enquestat 27.715 persones (17.458 titulats de grau, 8.747 titulats de màster i 1.510 titulats de doctorat), xifra que representa el 48,1% de la població de referència (titulats de grau el curs 2012-2013, tret de Medicina que ha estat la promoció 2009-2010, i titulats de màster i de doctorat els cursos 2011-2012 i 2012-2013).

Com a novetat d'aquesta edició destaca que, per primer cop i de forma pilot, hi han participat els centres que imparteixen ensenyaments artístics superiors equivalents a grau que depenen del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Web amb resultats de l'enquesta d'inserció laboral als titulats en grau, màster i doctorat, comparada per centres que imparteixen la titulació 

EUC dades

IL cicles i graus
Graus i
pre-Bolonya

IL Màster
Màsters

IL doctorat
Doctorats

IL Artistics
Ensenyaments
artístics
superiors

Estudis de gènere
Gènere

Estuds IL
Publicacions

 

 Sistema universitari català

27.3.2019