Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Estudi inserció laboral

Sistema universitari català

L'enquesta d'inserció laboral als titulats i les titulades de les universitats catalanes 

L'estudi d'inserció laboral coordinat per AQU Catalunya és el fruit de l'interès de les universitats catalanes, tant públiques com privades i centres adscrits, per obtenir dades i referents sobre la qualitat de la inserció dels seus graduats.

6a edició de l'enquesta (2017)

Del 9 de gener al 31 de març de 2017, més de 32.000 persones titulades del sistema universitari català seran enquestades per conèixer la seva inserció laboral.

L'enquesta pregunta per aspectes com ara l'ocupació (ocupació/atur, temps per trobar la primera feina, vies per a la inserció laboral, àmbit laboral, branques d'ocupació, etc.), la qualitat de l'ocupació (si es treballa del que es va estudiar, funcions que s'exerceixen, factors de contractació, estabilitat contractual, guanys anuals, satisfacció amb la feina, etc.) i la satisfacció respecte dels estudis realitzats (competències adquirides, utilitat en el lloc de treball, intenció de repetir carrera, mobilitat, etc.).

Entre les cinc edicions realitzades de l'estudi s'han generat més de 80.000 registres, xifra que significa que Catalunya disposa d'una de les bases de dades més extensa, completa i representativa d'Europa.

En aquesta edició s'enquestarà un 14% més de població que en l'edició del 2014. I com a novetat destaca que, per primer cop i de forma pilot, hi participaran els centres que imparteixen ensenyaments artístics superiors equivalents a grau que depenen del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Les promocions objecte d'estudi són: els estudiants de grau que van finalitzar els estudis l'any 2013 (excepte els de Medicina, que són de l'any 2010), els estudiants de títols superiors equivalents a grau que van finalitzar els estudis els anys 2013 i 2014, els estudiants de màster que van finalitzar els estudis el 2012 i el 2013, i els doctors que van defensar la tesi doctoral el 2012 i el 2013.

La població de referència a enquestar és de gairebé 63.000 persones i la mostra que es preveu assolir és de més de 32.000 persones.

Els resultats es presentaran previsiblement el juliol del 2017.

5a edició de l'estudi (2014): resultats i publicacions

Actualment tenim els resultats de la 5a edició de l'enquesta. El treball de camp es va realitzar durant el primer trimestre de 2014 i es van entrevistar gairebé 28.000 graduats i graduades de totes les universitats catalanes.

Les promocions objecte d'estudi van ser: cicles (graduats que van finalitzar els estudis l'any 2010, excepte els de Medicina que són de l'any 2007); màsters (novetat en l'estudi de 2014, graduats que van finalitzar els estudis el 2010 i 2011); i doctors (doctorats que van finalitzar els estudis el 2009 i 2010).

 

 

Enllaç extern Informes de resultats de cicles i graus per ensenyament i universitat 2014 

 

Ocupadors 2014
Ocupabilitat i còmpetències dels graduats recents

link Pàgina del projecte Ocupadors

PDF Publicació Ocupabilitat i competències dels graduats recents: l'opinió d'empreses i institucions

PDF Publicació Ocupabilitat i competències dels nous docents. L'opinió dels centres educatius d'educació infantil, primària i secundària

Cicles i graus 2014
Universitat i treball a Catalunya. 2014

link Informes de resultats de cicles i graus per ensenyament i universitat

link Inserció laboral: cicles i graus

PDF Publicació Universitat i treball a Catalunya 2014

Màsters 2014
La inserció laboral dels titulats de màster

link Inserció laboral: màsters

PDF Publicació La inserció laboral dels titulats de màster

Doctorats 2014
La inserció laboral dels doctors i doctores de les universitats catalanes

link Inserció laboral: doctorats

PDF Publicació La inserció laboral dels doctors i doctores de les universitats catalanes
 

Estudis
Novetat!
Equitat en l'accés i en la inserció professional dels graduats universitaris

Equitat en l'accés i en la inserció professional dels graduats universitaris (abril 2016)
Estudi del Grup de Recerca en Educació i Treball (GRET) de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Aquest estudi consta de quatre capítols redactats per diferents autors:

PDF Capítol 1. Evolució de la inserció professional dels graduats universitaris: de l'expansió a la crisi duradora. Sandra Fachelli i Jordi Planas [es]

PDF Capítol 2. L'efecte de la compaginació d'estudis i feina en els resultats acadèmics i en la inserció laboral. Albert Sànchez-Gelabert, Mijail Figueroa i Marina Elias

PDF Capítol 3. La composició social de l'accés a la universitat. Helena Troiano, Dani Torrents i Albert Sànchez-Gelabert

PDF Capítol 4. La transició cap a la universitat. Helena Troiano i Lidia Daza

Novetat!
Efecte de la crisi en la inserció laboral dels graduats universitaris

Estudi del Grup de Recerca en Estadística, Econometria i Salut (GRECS) de la Universitat de Girona, CIBER d'Epidemiologia i Salut Pública (CIBERESP). Marc Sáez i Maria Antònia Barceló.

PDF Efecte de la crisi en la inserció laboral dels graduats universitaris (abril 2016)

 

17.3.2017