Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

  • Inici
  • Coneixement
  • Informe transversal d'avaluació del màster en formació del professorat

Informe transversal d'avaluació del màster en formació del professorat

Màster en formació del professoratEntre els mesos de juny i desembre de l'any 2014 AQU Catalunya ha realitzat les visites externes per a l'acreditació dels nou Màsters universitaris en formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes, que s'imparteixen a Catalunya. La coincidència en el temps d'aquestes avaluacions ha permès, d'una banda, realitzar un treball d'homogeneïtzació i consens dels criteris d'avaluació relacionats amb els deu informes realitzats pels Comitès d'Avaluació Externa, i d'altra banda, extreure un conjunt de conclusions referides a les principals fortaleses i debilitats dels màsters impartits a les universitats catalanes.

La Comissió Específica de Ciències Socials i Jurídiques d'AQU Catalunya, de manera transversal i d'acord amb els presidents dels Comitès d'Avaluació Externa, ha elaborat i aprovat Informe transversal d'avaluació. Màster universitari en formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes, un document adreçat principalment a l'administració educativa i als responsables de les universitats catalanes, on s'exposen els principals resultats i conclusions del procés avaluatiu, i es tracen possibles línies d'actuació enfocades a la millora de la formació del professorat d'educació secundària a Catalunya.

PDF Informe transversal d'avaluació. Màster universitari en formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes

10.6.2016