Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Convocatòria d'ajuts per a estudis sobre Ocupadors

Convocatòria per a la concessió d'ajuts per a l'elaboració d'estudis per aprofundir en els resultats de l'Estudi d'Ocupadors 2014

El 9 de març de 2016 es resol la la convocatòria d'ajuts per a l'elaboració d'estudis per aprofundir en els resultats de l'Estudi d'Ocupadors 2014.

PDF Resolució de 9 de març de 2016 del director d'AQU Catalunya, per la qual es resol la convocatòria per a la concessió d'ajuts per a l'elaboració d'estudis per aprofundir en els resultats de l'Estudi Ocupadors 2014.

La Comissió de selecció ad hoc per a la concessió d'ajuts per un import de 50.000 euros, amb un màxim de 10.000 a 20.000 euros segons el projecte, per a l'elaboració d'estudis per aprofundir en els resultats de l'Estudi Ocupadors 2014, ha seleccionat els projectes següents:

Temàtica Projectes seleccionats
Anàlisi de la base de dades "ocupadors privats" Joan Guardia, Universitat de Barcelona
Anàlisi de la base de dades "ocupadors privats" Elisabet Motellón, Universitat Oberta de Catalunya
Anàlisi de la base de dades "centres educatius" Montserrat Freixa, Universitat de Barcelona
Anàlisi de la base de dades "centres educatius" Mireia Civís, Universitat Ramon Llull
Anàlisi de la base de dades "centres sanitaris" Desert

El projecte Ocupadors 

Obra Social La CaixaEntre l'any 2014 i l'any 2015 AQU Catalunya ha dut a terme el projecte "La inserció laboral dels graduats universitaris des de la perspectiva dels ocupadors" que pretén recollir la percepció dels ocupadors sobre les competències i la formació de la població recent graduada a Catalunya i que compta amb la col·laboració del Departament d'Economia i Coneixement, del Departament d'Empresa i Ocupació, del Departament de Salut, del Departament d'Ensenyament i del Departament de Governació i Relacions Institucionals, competent en matèria de Funció Pública, i de l'Obra Social "la Caixa".

Aquest projecte està estructurat en tres fases:

  1. Fase quantitativa, en la qual s'han realitzat quatre enquestes d'opinió a col·lectius diferents: a empreses; a tots els directors dels centres de primària i secundària de Catalunya; als responsables de la contractació del sector salut; i als responsables de la Funció Pública.
  2. Fase qualitativa, en què s'aprofundeix a través de focus grups en els resultats de les enquestes i es proposen possibles actuacions.
  3. Fase de convocatòria d'ajuts de recerca al voltant de l'anàlisi de les bases de dades que són objecte de recerca d'aquesta convocatòria (enquesta a empreses privades, a centres educatius de primària i secundària i del sector salut).

Objecte dels ajuts

L'objecte d'aquesta convocatòria és aprofundir en el coneixement de l'adequació de la formació universitària a partir de les bases de dades disponibles a AQU Catalunya, des de la perspectiva dels ocupadors i definir actuacions concretes que permetin millorar els ensenyaments universitaris.

Quantia

AQU Catalunya destina un import global de 50.000 euros per finançar tres projectes de recerca:

  • Fins a 20.000 € per a l'anàlisi de la base de dades "ocupadors privats".
  • Fins a 15.000 € per a l'anàlisi de la base de dades "centres educatius".
  • Fins a 15.000 € per a l'anàlisi de la base de dades "centres sanitaris".

Beneficiaris

Els beneficiaris d'aquesta convocatòria són els investigadors o els equips de recerca universitaris.

Termini de presentació de sol·licituds

El període de presentació de sol·licituds va ser del 2 de novembre de 2015 i fins l'11 de desembre de 2015, a les 14:00 h.

Bases de la convocatòria

 RESOLUCIÓ ECO/2381/2015, de 26 d'octubre, per la qual s'aproven les bases i s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts per a l'elaboració d'estudis per aprofundir en els resultats de l'Estudi d'Ocupadors 2014

WORD Imprès de sol·licitud per a la convocatòria d'ajuts

19.6.2017