Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Ocupadors 2014

La Fundació Bancària "la Caixa", per mitjà del conveni que té signat amb la Generalitat de Catalunya, col·labora amb l'Agència per dur a terme l'estudi sobre la inserció laboral dels graduats universitaris des de la perspectiva dels ocupadors.

Aquest estudi, que complementa l'enquesta triennal d'inserció laboral a les persones graduades de les universitats catalanes, pretén conèixer la percepció dels ocupadors quant a les competències i la formació universitària dels titulats recentment. A més d'una enquesta general (adreçada al conjunt de sectors econòmics), s'han realitzat enquestes adaptades als sectors de Funció Pública, Ensenyament, Medicina i Infermeria. Aquesta diferenciació ha permès recollir una millor informació sobre les necessitats competencials de cadascun d'aquests sectors així com comparar el grau de la satisfacció del col·lectiu ocupadors respecte a l'assoliment d'aquestes competències durant el període formatiu de les persones que s'han graduat recentment. La finalitat és que les universitats puguin desenvolupar polítiques de millora en el sistema universitari pel que fa a l'oferta acadèmica i als programes formatius, i acostar així la formació universitària a les necessitats del mercat laboral.

Resultats de l'enquesta del projecte Ocupadors del 2014

Anàlisi quantitativa      Anàlisi qualitativa  Publicacions
General
General
Medicina
Medicina
Infermeria
Infermeria
Ensenyament
Formació
Funció pública
Funció pública 
Qualitatiu  Estudis

 

Hi col·laboren:

 

Generalitat - fundació la caixa


 


 

Col·laboradors Projecte Ocupadors

 

18.2.2019