Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Satisfacció dels titulats recents

Satisfacció dels titulatsL'objectiu principal d'aquest projecte és disposar d'una enquesta que permeti la recollida d'indicadors comuns sobre la satisfacció de la població graduada i facilitar, tant al sistema universitari català com als responsables de les titulacions, informació per a la millora dels ensenyaments.

L'any 2014 es va dur a terme una prova pilot per testar l'instrument dissenyat pel grup de treball constituït pel conjunt de les universitats i coordinat per AQU Catalunya. Un cop realitzades les anàlisis de fiabilitat i validesa, i incorporades les millores requerides, l'enquesta ha estat aprovada definitivament l'any 2015.

Així mateix, AQU Catalunya ha signat un conveni amb el conjunt d'universitats catalanes, públiques i privades, que té per objectiu impulsar el llançament anual, la gestió, l'explotació i la difusió dels resultats de les enquestes de satisfacció dels graduats de les titulacions de grau impartides a Catalunya. En el cas de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, l'Agència ha centralitzat la recollida de dades dels seus graduats com a prova pilot. El treball de camp s'ha efectuat del desembre del 2015 al gener del 2016 sobre els graduats que van finalitzar els seus estudis el curs 2014-2015. Els resultats d'aquesta enquesta es publicaran com a indicadors al web d'indicadors WINDDAT.

D'altra banda, AQU Catalunya ha iniciat també les accions necessàries per elaborar l'enquesta de satisfacció dels titulats de màster. En aquest sentit, el nombre més baix de titulats per ensenyament i les característiques diferencials respecte de les titulacions de grau justifiquen l'adopció d'un instrument propi i d'un enfocament diferent de l'utilitzat per als ensenyaments de grau. Durant el 2015 s'ha realitzat la cerca i l'anàlisi dels instruments emprats per les universitats del sistema universitari català i de contextos internacionals.

 

5.5.2017