Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Satisfacció dels titulats recents

Què és?

Les universitats catalanes en coordinació amb AQU Catalunya realitzen, des de l'any 2015 en el cas dels graus, i des del 2017 en el de màsters, una enquesta per conèixer quina és la satisfacció de la població titulada recent en relació amb la carrera que acaben de cursar.

L'enquesta proporciona indicadors comuns per a la millora dels ensenyaments en les dimensions de satisfacció amb l'ensenyament aprenentatge, els serveis i equipaments, l'impacte personal que ha tingut en l'alumne/a, etc.

Resultats

Satisfacció dels graduats i les graduades recents

satisfaccio

Anàlisi dels resultat de l'enquesta EUC dades Resultats per titulació o subàmbit
(dades agregades de les edicions 2015-2017
)

 

Metodologia

PDF Enquesta graus

PDF Enquesta màsters

 

Universitats que participen

Universitats participants enquesta satisfacció

 

Més informació i contacte

AQU Catalunya duu a terme el treball de camp d'algunes de les universitats que participen a l'estudi.

Per a més informació:
Secretaria d'AQU Catalunya i del Consell de Govern
secretariat@aqu.cat

 

 

4.10.2018