Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Satisfacció dels graduats i les graduades recents

180926_SatisfaccioEl primer informe de Satisfacció dels graduats recents de les universitats catalanes mostra que els titulats i les titulades puntuen amb un notable (7,0) la satisfacció amb els ensenyaments cursats. Aquesta és una de les principals conclusions del primer informe sobre La satisfacció dels graduats i les graduades de les universitats catalanes.

Conèixer la satisfacció dels estudiants amb la qualitat de la seva experiència educativa és condició necessària per poder millorar les titulacions. Per tal de donar resposta a aquesta necessitat, AQU Catalunya ha coordinat, des de l'any 2015, l'enquesta anual de satisfacció dirigida als titulats que tot just han acabat els seus estudis de grau. L'enquesta recull l'opinió sobre la seva experiència i els demana que comentin, honestament, com ha estat estudiar la seva carrera i a la seva universitat.

AQU Catalunya ha elaborat el primer informe de satisfacció amb els resultats de les enquestes a les promocions que es van graduar entre el 2015 i el 2017, de les set universitats públiques de Catalunya i de quatre de les universitats privades. Amb més de 17.000 respostes, s'assoleix el 22% de l'univers de l'estudi i, per tant, els resultats són sòlids i fiables.

Resultats

PDF La satisfacció dels graduats i les graduades de les universitats catalanes

Enllaç extern Enllaç extern Web EUC dades: resultats de l'enquesta de satisfacció dels graduats i les graduades per titulació o subàmbit, amb les dades agregades de les tres darreres edicions de l'enquesta (2015-2017).

Sempre que l'error mostral ho permeti, les dades es publiquen per titulació i universitat. Si no és possible, es fa pel nivell d'agregació superior que l'error mostral permeti: subàmbit detallat, subàmbit ampliat o àmbit de coneixement (Humanitats, Ciències Socials, etc.). Per més informació podeu consultar el Catàleg de titulacions d'AQU Catalunya.

 

Entre les conclusions principals d'aquest primer informe, en destaquen les següents:

La satisfacció global amb els estudis

 • Els graduats i les graduades puntuen amb un notable (7,0) la satisfacció amb els ensenyaments de les universitats catalanes.
 • Per àmbit de coneixement, els graduats més satisfets són els provinents dels àmbits de Ciències Experimentals i Salut (7,5), mentre que els menys satisfets amb el grau són els dels àmbits d'Enginyeries i Humanitats (6,7), tot i que els motius d'aquesta satisfacció més baixa són diferents.
   

 Satisfaccio_XX

Satisfacció amb els resultats de la formació

 • El sistema universitari assoleix un notable en els tres aspectes competencials recollits: personals (aprenentatge autònom, resolució de nous problemes, anàlisi crítica), competències professionals i competències comunicatives.
 • La satisfacció dels graduats amb els resultats de la formació és més alta que la dels altres aspectes analitzats.
   

Satisfaccio_resultats formacio
 

 

Satisfacció amb els serveis de suport a l’estudiant

 • Les biblioteques universitàries (indicador valorat amb un 7,1) i el campus virtual (7,0) són el gran vaixell insígnia dels serveis del sistema universitari català.
 • La resposta a les queixes i suggeriments dels estudiants, en canvi, és el servei que més marge de millora té (5,2).
   

Satisfaccio_suport estudiantat

Satisfacció amb el procés d’ensenyament-aprenentatge

 • El professorat és l'element més ben valorat (6,4), mentre que la tutorització, la coordinació d'assignatures i els sistemes d'avaluació són els menys valorats (a la ratlla de 5 sobre 10). Tot i que els indicadors vinculats al procés d'ensenyament-aprenentatge són els menys valorats, obtenen l'aprovat dels graduats.
 • Per àmbit de coneixement, el que obté menys puntuació en aquesta dimensió és Enginyeries, que suspèn en la satisfacció amb les tutories i presenta un ampli marge de millora en metodologia docent, volum de treball i professorat. D'altra banda, Humanitats té un repte pendent en l'estructura dels plans d'estudis i la coordinació entre assignatures, que no satisfà la meitat dels graduats.
   

Satisfaccio_ensenyament-aprenentatge

Punts forts i punts febles segons àmbit

 • Humanitats: destaca molt positivament el servei de biblioteca i les habilitats comunicatives i personals adquirides pels graduats. No obstant això, la coordinació entre assignatures (4,9) es presenta com un tema pendent de tractar, i també la satisfacció en la majoria d’indicadors en els subàmbits d’Arts i Disseny i de Belles Arts.
 • Ciències Socials i Jurídiques : tot i ser un àmbit molt heterogeni pel que fa a punts forts i punts febles, obté, en general, una satisfacció mitjana, amb poques valoracions insatisfactòries, però tampoc amb puntuacions altes.
 • Ciències: destaca la satisfacció amb les instal·lacions i el campus virtual. El sistema d’avaluació, però, només satisfà 3 de cada 10 graduats.
 • Ciències de la Salut: la seva fortalesa recau en la dimensió professionalitzadora (pràctiques externes, capacitats adquirides per a la professió...). Tanmateix, alguns subàmbits suspenen en coordinació d’assignatures i en volum de feina.
 • Arquitectura i Enginyeries: el procés d’ensenyament-aprenentatge no satisfà la majoria de graduats d’aquest àmbit (només 4 de cada 10) i la tutorització (4,1) és un tema urgent pendent. Informàtica, però, destaca positivament per sobre dels altres títols.
   

La universitat satisfà tothom igual?

 • La universitat satisfà pràcticament tothom igual. El sexe, l'edat i la via d'accés no impliquen diferències significatives pel que fa a la satisfacció amb els estudis. Tanmateix, les persones que compaginen estudis i feina presenten una satisfacció una mica per sota de la mitjana.

Els graus són programes formatius sòlids

 • La bona valoració de l’estructura curricular (6,3) mostra que els processos d’avaluació de les noves propostes de pla d’estudis funcionen (verificació). Els graus són, per tant, programes formatius sòlids.

Característiques tècniques

PDF PDF Enquesta

Any de realització: 2015, 2016 i 2017

Universitats participants: UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, UOC, UVic_UCC, UIC, UAO CEU.

Població de referencia i mostra: La població de referència ha estat de 76.532 persones graduades de les promocions 2015, 2016 i 2017 i la mostra assolida ha estat de 16.736, xifra que representa un percentatge del 21,9 i un error mostral del 0,67%.

24.10.2018