Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Sol·licitud de bases de dades

 

Inserció laboral 2017

Ocupadors 2014

En virtut del que disposa la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que mitjançant l'emplenament d'aquest formulari les vostres dades personals quedaran incorporades al fitxer GRADUATS UNIVERSITARIS I DOCTORS de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, amb la finalitat de mantenir-vos informat, per mitjans electrònics, sobre l'activitat d'AQU Catalunya.

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a l'Àrea de Direcció d'AQU Catalunya, C. dels Vergós, 36-42, 08017 Barcelona, o a l'adreça de correu electrònic infor@aqu.cat, signat electrònicament.

Si no teniu signatura electrònica, caldrà que envieu dues còpies del formulari emplenat i signat per correu postal a la seu d'AQU Catalunya a l'atenció de l'Àrea d'Internacionalització i Generació del Coneixement.

15.3.2019