Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Informes transversals

AQU Catalunya ha iniciat una sèrie d'estudis transversals que analitzen l'estat de les titulacions oficials i que generen informació valuosa sobre el nostre sistema, més enllà dels resultats dels processos d'avaluació a què totes les titulacions oficials se sotmeten.

Aquests informes transversals agrupen les titulacions segons les necessitats de cada cas. Actualment s'han analitzat els màsters en Formació del professorat, els graus de les Enginyeries de l'àmbit industrial i la logística, i els graus d'Infermeria. Tot i que l'objectiu de tots els estudis coincideix a extreure un conjunt de conclusions referides a les principals fortaleses i debilitats de les titulacions avaluades i a proposar accions de millora adreçades principalment a l'administració i a les persones responsables de les universitats catalanes, el punt de partida de cadascun d'ells ha estat diferent.

Enginyeries de l'àmbit industrial i la logística
 Informe transversal_enginyeria

Pel que fa a l'informe de les enginyeries, s'ha utilitzat informació de diverses fonts per l'anàlisi, entre d'altres, dels resultats de l'avaluació per a l'acreditació de les titulacions, dels indicadors del sistema, i dels resultats de les enquestes d'inserció laboral i ocupadors realitzades per AQU Catalunya.

Grau en infermeria: millores en la formació de les infermeres
 Informe transversal_infermeria

Quant a l'informe de les infermeries, s'han analitzat també els reptes i les conclusions sorgides de la jornada Com millorar la formació dels infermers i les infermeres?, que va tenir lloc a la Universitat Autònoma de Barcelona el 15 de febrer de 2017.

Màster universitari en formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes
 

A l'informe d'avaluació transversal del màster en formació del professorat, s'ha aprofitat la coincidència en el temps de les acreditacions dels nou Màsters universitaris en formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes, que han donat lloc a deu informes dels Comitès d'Avaluació Externa.

 

28.2.2019