Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Sistema universitari català: dimensions

Les universitats

El sistema universitari català compta amb dotze universitats, set de les quals són públiques, quatre privades i una respon a un model mixt. Quatre de les universitats públiques concentren els seus campus a Barcelona i la seva àrea metropolitana: la Universitat de Barcelona (UB, 1837), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB, 1968), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC, 1971) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF, 1990). Les tres públiques restants tenen la seva àrea d'influència a les altres tres capitals catalanes: la Universitat de Girona (UdG, 1990), la Universitat de Lleida (UdL, 1990) i, a Tarragona, la Universitat Rovira i Virgili (URV, 1990).

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC, 1995), que imparteix ensenyaments a distància, és una universitat privada regida per una fundació participada majoritàriament pel govern de la Generalitat de Catalunya. Completen el sistema la Universitat Ramon Llull (URL, 1991), la Universitat de Vic (UVic, 1997), la Universitat Internacional de Catalunya (UIC, 1997) i la Universitat Abat Oliba (UAO, 2003), totes quatre de titularitat privada, i tres de les quals tenen seu a Barcelona i una a la ciutat de Vic.

La dimensió del sistema

En el curs 2010-2011 hi havia 246.655 estudiants matriculats a les universitats catalanes, el 70% en institucions públiques, i 18.572 professors i professores. En total es van impartir 1.191 titulacions: 445 graus, 483 màsters i 263 doctorats.

UNIVERSITATS ESTUDIANTAT PROFESSORAT GRAUS MÀSTERS DOCTORATS
Universitat de Barcelona (UB)  45.499  3.880  62  125  69
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)  31.162  2.712  87   98  74
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)     23.434   2.544  67   47  43
Universitat Pompeu Fabra (UPF)  10.186   808  27   34   9
Universitat de Girona (UdG)  11.064  1.052  42   26   5
Universitat de Lleida (UdL)   7.602   759  24   32   8
Universitat Rovira i Virgili (URV)  11.347  1.119*  44   42  26
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)   8.822   225  14    8   1
Universitat Ramon Llull (URL)  11.347   579*  33   43  13
Universitat de Vic (UVic)   4.567   248  23   13   6
Universitat Internacional de Catalunya (UIC)   3.405   119*  14   13   7
Universitat Abat Oliba CEU (UAO-CEU)   1.039   33**   8    2   2
Total  169.418  14.078  445  483  263

Font: Sistema d'informació UNEIX, per a les dades d'estudiantat i professorat, i Registre Oficial de Catalunya, per al nombre de títols
* Dades del curs 2009-2010; **Dades del curs 2008-2009

Per saber-ne més

UNPORTAL, portal d'informació sobre els estudis universitaris a Catalunya, creat per un grup de periodistes especialitzats en informació universitària

Estructura dels estudis universitaris a Catalunya

6.3.2015