Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Des de l'any 2001 AQU Catalunya i les universitats catalanes realitzen triennalment (2005, 2008 i 2011) l'enquesta conjunta d'inserció laboral als seus graduats i graduades, per conèixer, entre altres qüestions, els temps, la qualitat i les vies de la seva inserció, i també per saber el seu grau de satisfacció respecte a la formació rebuda. Els objectius d'aquest projecte són poder comparar i integrar la informació per extreure'n conclusions fiables en l'àmbit català, i generar històrics que permetin veure i analitzar la tendència de l'evolució de la població graduada en relació amb la seva inserció.

Amb més de 55.000 registres, Catalunya disposa d'una de les bases de dades més completa i rica d'Europa sobre la transició al mercat laboral de la seva població graduada, i el cos del coneixement generat a partir dels estudis realitzats comença a ser considerable.

L'any 2011 s'ha realitzat la quarta edició de l'estudi d'inserció laboral dels titulats del sistema universitari català. Una edició que ha destacat per la participació de totes les universitats catalanes, i per representar l'anàlisi més extensa d'aquest tipus realitzada mai a la Unió Europea. S'ha analitzat una població de 28.616 titulats el curs 2006-2007 i una mostra de 16.182 persones.

AQU també ha analitzat, per segona vegada, la inserció laboral de la població graduada el curs 2006-2007 i doctorada els anys 2006 i el 2007, i també un nou estudi específic des de la perspectiva de gènere dels graduats i graduades fa deu anys per descobrir possibles diferències entre homes i dones.

El quart estudi d'inserció laboral s'ha elaborat a partir de tres enquestes:

  • Titulats 2006-2007. Analitzar la qualitat de la inserció laboral dels graduats de la promoció 2006-2007 i la valoració que aquests fan, després de tres anys, de la formació rebuda.
  • Doctors 2006 i 2007. Analitzar la qualitat de la inserció laboral dels doctors que van llegir la tesi els anys 2006 i 2007 i la valoració que aquests fan, tres anys més tard, de la formació rebuda.
  • Seguiment gènere 2001. Analitzar si existeixen diferències i desigualtats derivades del gènere dels graduats en el procés d'inserció laboral deu anys després de la finalització dels estudis.

PDF PDF Enquesta als titulats

PDF PDF Enquesta als doctors

16.8.2013