Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Access the content (Alt + 1)

>

Access to the menu section (Alt + 2)

Research projects and works

Access to the databases from the four surveys on graduate labour market outcomes carried out up until now (2001, 2005, 2008 and 2011) has been made available to the academic and research community, and students at Catalan universities.

The purpose of this is to stimulate research among the different groups and individuals involved, through the organisation of meetings, workshops, methodological seminars and the presentation of results. 
 

Research projects

University Name  Department Research group Dissemination Deadline
UB NOTES DE TALLS, QUALIFICACIONS I SALARIS Doctorat en Economia, European University Institute de Florència (vinculat amb la UB) Elisabet Viladecans (investigadora principal) i Andreu Arenas Primer article de la tesi per al Doctorat en Economia a l'European University Institute de Florència. Setembre-desembre de 2012 
UAB ITINERARIS UNIVERSITARIS, EQUITAT I MOBILITAT OCUPACIONAL Departament de Sociologia Jordi Planas (investigador principal) i Sandra Fachelli a) Publicació de resultats; b) Intervenció en congressos i seminaris nacionals i internacionals per a la difusió dels resultats i el debat amb altres investigadors en el camp de l'objecte d'estudi; c) Difusió en els organismes d'origen; i d) Realització d'un seminari anual de presentació i debat amb investigadors i EPO s participants en el projecte Agost de 2015
UPF EL FENOMEN DE LA SOBREEDUCACIÓ ENTRE LA POBLACIÓ GRADUADA DE LES UNIVERSITATS CATALANES: DIFERÈNCIES PER CAMPS D'ESTUDI I ORIGEN SOCIAL Doctorat en Economia a l'European University Institute de Florència (vinculació amb la UB) Luis Ortiz (investigador principal) i Queralt Capsada Article acadèmic. Aquest article a més de formar part de la tesi doctoral serà presentat a conferències i congressos, i també a revistes acadèmiques especialitzades per promoure'n la seva publicació Juliol de 2012
UdG EFECTE DE LES NOTES DE SELECTIVITAT SOBRE L'ÈXIT PROFESSIONAL FUTUR - Judit Vall (investigadora principal) i Elena del Rey a) Publicació en alguna revista de l'àrea d'economia que tingui un abast internacional; b) Presentació els resultats del projecte en conferencies i seminaris tant nacionals com internacionals. Maig-juliol de 2013
UdG - Departament d'Economia Anna Garriga (investigadora principal), Modest Fluvià, Ricard Rigall i Albert Saló Publicacions científiques i resums executius d'ús intern a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, per a la millora de la qualitat docent dels estudis de grau i màster. Maig de 2013
UdG 1) EVOLUCIÓ DE L'ÍNDEX DE QUALITAT OCUPACIONAL A L'ENQUESTA 2011
2) ANÀLISI COMPARATIVA PER TITULACIONS DE L'EVOLUCIÓ DELS GAPS FORMACIÓ-UTILITAT PER AL CONJUNT DE 14 LES COMPETÈNCIES AVALUADES EN LES QUATRE ONADES DE L'ENQUESTA
Departament de Pedagogia, Departament de Psicologia i Departament d'Economia Enric Corominas (investigadora principal), Esperança Villar i Carme Saurina Publicació d'articles en revistes científiques indexades nacionals i estrangeres. Maig de 2012
UdL INSERCIÓ LABORAL - ECONOMIA I EMPRESA Departament d'Economia Aplicada i Departament d'Administració d'Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals Joan Pere Enciso (investigador principal) i Ramon Saladrigues Presentació en congressos, conferències i workshops d'economia i empresa, i en particular en els de temàtica de l'economia de l'educació i del mercat de treball. Desembre de 2012
UdL ANÀLISI DE LES DADES DE LA 4a ENQUESTA D'INSERCIÓ LABORAL DE LA POBLACIÓ TITULADA DE LES UNIVERSITATS CATALANES Departament de Pedagogia i Psicologia i Departament d'Economia Aplicada Joan Pere Enciso (investigador principal) i Isabel del Arco Difusió de l'estudi a nivell universitari (seminaris) i mitjançant la publicació en revistes d'impacte en l'àmbit de competència. Desembre de 2012
URV 1) ELS DOCTORS DE LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES CATALANES EN EL MERCAT DEL TREBALL: UNA VISIÓ DE COHORTS
2) ARTICLE ACADÈMIC: LA SATISFACCIÓ LABORAL DELS DOCTORS I ELS SEUS DETERMINANTS
Departament d'Economia i Observatori de l'Ocupació Ferran Mañé (investigador principal) i Antoni Di Paolo 1) Edició d'un llibre per la Universitat Rovira i Virgili; 2) Publicació de l'article acadèmic en revistes especialitzades. 1) Abril de 2012; 2) Juny de 2012
URV 1) EDUCACIÓ UNIVERSITÀRIA I TREBALL: REFLEXIONS AL VOLTANT DE L’EXPERIÈNCIA DE LA URV
2) MECANISMES DE RECERCA DE FEINA: DETERMINANTS I CONSEQÜÈNCIES
Departament d'Economia i Observatori de l'Ocupació Ferran Mañé (investigador principal), Antonio Di Paolo, Daniel Miravet i Catalina Jordi 1) Publicació al llibre en homenatge als 20 anys de la Universitat Rovira i Virgili; 2) Difusió de l'estudi a nivell universitari (seminaris) i mitjançant la publicació en revistes d'impacte en l'àmbit de competència. 1) Abril de 2012; 2) Setembre de 2012

Works

University  Name Department People Dissemination Deadline
UAB LA PRECARIETAT LABORAL DELS GRADUATS A CATALUNYA: FACTORS EXPLICATIUS DEL SEU ESTATUS CONTRACTUAL Màster de treball i polítiques socials Helena Troiano (investigadora principal) i Montserrat Tardy Ús de les dades pels estudiants de màster (memòria del màster). A determinar  

28.10.2013