Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Webgrafia

Aquest apartat ofereix un recull d'enllaços a pàgines web destacades dels àmbits de la inserció laboral i la gestió de la carrera. A través del primer enllaç Gestió de la carrera s'accedeixi a una llista de recursos que ofereixen eines i informació a l'estudiant o graduat universitari per configurar la seva carrera professional en funció dels seus estudis, context, interessos, etc. A través del segon enllaç Llista de recursos s'accedeix a la totalitat de recursos de la webgrafia, classificats geogràficament.

Enllaç extern Gestió de la carrera

Enllaç extern Llista de recursos

6.7.2012