Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Avaluació internacional amb AQU Catalunya

Acreditació internacional de centres

Evaluación de la calidad internacional de la educación superiorLa publicació de la Guia para la evaluación de la calidad internacional de la educación superior. Una herramienta para la movilidad académica internacional s'emmarca en l'estratègia d'AQU Catalunya de fomentar la mobilitat i la cooperació acadèmica a escala internacional.

AQU Catalunya acreditarà els centres que mostren rigor acadèmic, d'acord amb les característiques del seu entorn, i que des d'una perspectiva internacional, són confiables per a la cooperació i la mobilitat acadèmica internacional, en especial amb les universitats del SUC (Sistema Universitari Català).

La guia assenyala les directrius que han de seguir els centres docents que desitgin obtenir l'acreditació internacional, com són l'establiment d'objectius clars sobre cooperació i mobilitat internacional, l'existència de mecanismes de gestió i garantia de la qualitat adequats als objectius de cooperació i mobilitat, o la sistemàtica per a l'anàlisi de resultats de la cooperació i mobilitat acadèmica. També estableix els criteris d'avaluació, els resultats de l'acreditació, el calendari i la publicació dels resultats.

Centro docente con acreditación internacional

L'acreditació internacional del centre d'educació superior donarà lloc a l'obtenció del segell d'acreditació "Centro docente con ACREDITACIÓ INTERNACIONAL"

Consulteu la PDF Guía para la evaluación de la calidad internacional de la educación superior. Una herramienta para la movilidad académica internacional (Octubre 2016)

Per a més informació contacteu amb AQU Catalunya a través del correu electrònic qualitat@aqu.cat

Centres avaluats

Universidad de San Martín de Porres, Perú (2016)  link Enllaç a la informació sobre l'avaluació
Universidad de Guadalajara, Mèxic (2009)  link Enllaç a la informació sobre l'avaluació

Avaluació de programes segons el Marc VSMA

AQU Catalunya avalua titulacions d'altres països seguint la metodologia de l'Agència d'acord amb el Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (VSMA).

En aquests casos, AQU Catalunya realitza la visita externa a les titulacions o institucions sol·licitants, i genera l'informe de visita per tal que l'autoritat competent del país sol·licitant prengui la decisió oportuna referent a l'acreditació d'aquestes. A tal efecte, la metodologia derivada del Marc VSMA s'aplica tenint en compte les característiques i el context del país on es realitza l'avaluació.

Concretament, amb l'acord de col·laboració entre el Departament d'ensenyament superior i recerca del Govern d'Andorra i AQU Catalunya, s'ha dut a terme el procés d'avaluació externa de les titulacions de la Universitat d'Andorra següents:

 

20.6.2018