Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

El Procés de Bolonya ha situat l'eix d'internacionalització en un espai central de les universitats. L'establiment de l'Espai europeu d'educació superior constitueix la principal materialització d'aquest procés i situa el binomi qualitat-internacionalització com a prioritari en les accions que s'hi desenvolupen. Aquest diàleg entre qualitat i internacionalització és imprescindible per a l'exercici de les activitats de recerca i és d'importància emergent per a les activitats docents, on els màsters i els doctorats matriculen cada vegada més estudiants forans i tenen la voluntat de formar a professionals que treballen en entorns cada vegada més competitius i sotmesos a requisits de qualitat internacional. Les agències de qualitat només poden realitzar amb èxit l'encàrrec social que tenen assumint una dimensió internacional notable.
 

15.6.2018