Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Relacions institucionals

EQAR

EQAR

L'EQAR (Registre Europeu d'Agències de Qualitat Universitària,) va ser fundat al març del 2008 pel Grup E4 en el marc del procés Bolonya. El Grup E4 incloïa l'ENQA (Associació Europea de Garantia de la Qualitat en l'Educació Superior), l'ESU (Unió d'Associacions d'Estudiants), l'EUA (Associació d'Universitats Europees) i l'EURASHE (Associació Europea d'Institucions d'Educació Superior). L'EQAR té com a objectiu la promoció dels ESG mitjançant la transparència en l'àmbit de la garantia de la qualitat.

El registre EQAR posa a disposició dels usuaris el llistat de les agències d'assegurament de la qualitat considerades solvents, dignes de confiança i amb una bona credibilitat que operen a l'EEES. Per estar inscrites al registre, les agències han de demostrar, a través d'una avaluació externa per part d'experts independents i professionals, que compleixen de manera substancial els Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'EEES (ESG).

AQU Catalunya va ser una de les tres primeres agències inscrita a l'EQAR després de superar favorablement l'avaluació externa internacional coordinada per ENQA.

ENQA

ENQAAQU Catalunya és membre de ple dret de l'European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) des de la seva fundació l'any 2000. Actualment l'Agència catalana compta amb un representant en el Consell de Direcció d'ENQA, òrgan executiu que desenvolupa les funcions de coordinació de l'Associació europea d'agències d'assegurament de la qualitat. En representació d'ENQA, també està present en el Comitè de Direcció del Fòrum Europeu de l'Assegurament de la Qualitat (EQAF).

INQAAHE

INQAAHELa International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE) és una associació internacional amb més de 200 organitzacions que treballen en l'assegurament de la qualitat de l'educació superior, la major part agències. AQU Catalunya és membre d'aquesta xarxa des de l'any 1998 i n'exerceix el secretariat des de l'octubre del 2013, i el seu encàrrec ha estat renovat fins al 30 de juny de 2019.

El Secretariat de la INQAAHE l'exerceixen els seus membres per un període de dos anys, després de presentar la seva candidatura i ser escollits pel Consell de Direcció de la Xarxa. Entre les funcions que l'Agència desenvoluparà com a Secretariat de la INQAAHE destaquen la gestió dels treballs del Consell de Direcció, l'organització del Fòrum i la Conferència anuals, l'elaboració i distribució del butlletí i el manteniment de la pàgina web.

Amb aquest nou repte AQU Catalunya torna a demostrar el seu interès per situar el sistema universitari català en l'àmbit internacional i per impulsar el reconeixement extern de les activitats que realitza. D'altra banda, el Secretariat de la INQAAHE afavorirà el debat i l'intercanvi d'experiències que revertirà en els referents que s'empren en el sistema universitari català.

6.3.2018