Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Projectes internacionals

AQU Catalunya desenvolupa la seva activitat mitjançant referents internacionals i promou accions conjuntes amb institucions d'educació superior, altres agències i organismes tant nacionals com internacionals. Els projectes a escala internacional en què l'Agència participa actualment són els següents: 

TESLA An Adaptive Trust-based e-assessment System for Learning (2016-2018)

TeSLALa Comissió Europea ha aprovat, dins del programa marc europeu Horizon 2020, el projecte d'innovació i recerca TeSLA (Adaptive Trust-based e-assessment System for Learning), que té per objectiu la definició i el desenvolupament d'un sistema d'avaluació virtual que garanteixi l'autentificació i l'autoria en els diferents moments de l'aprenentatge. A més dels processos d'ensenyament i aprenentatge, el projecte treballa de manera transversal els aspectes ètics, tecnològics i legals que se'n deriven, com ara la protecció de dades. A més, serà adaptat per a estudiants amb necessitats educatives especials.

El consorci TeSLA està format per 18 organitzacions que són expertes en diferents àrees de coneixement i de recerca, i amb una experiència reconeguda a tot Europa i està coordinat per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

AQU Catalunya lidera el paquet destinat a l'assegurament de la qualitat dels ensenyaments virtuals, en què també participen ENQA i EQANIE. L'objectiu principal d'aquest paquet és l'assegurament de la qualitat dels processos de l'avaluació virtual.

Es pot consultar més informació del projecte TeSLA a través del seu blog.

TeSLA from TeSLA project EU on Vimeo.

PDF Framework for the Quality Assurance of e-Assessment [en] - Març 2019

LIREQA (iniciat el 2016)

LIREQAEl projecte Linking Academic Recognition and Quality Assurance (LIREQA), finançat del programa europeu Erasmus+ (Key action 3: Support for Policy Reform), està coordinat pel Centre for Quality Assessment in Higher Education (SKVC) i AQU Catalunya participa com a agència col.laboradora aportant experiència com a agencia d’avaluació de la qualitat. L'objectiu principal és contribuir al reconeixement de les titulacions mitjançant el desenvolupament d'un conjunt de recomanacions per relacionar el reconeixement acadèmic i la garantia de qualitat interna i externa. El projecte es concreta en les línies següents:

  • Determinar la situació del reconeixement acadèmic així com les expectatives i les possibilitats de millora dels principals grups d'interès (centres ENIC-NARIC —organismes de reconeixement de titulacions—, agències de qualitat, institucions d'educació superior).
  • Presentar un conjunt de recomanacions per abordar el reconeixement just de les qualificacions mitjançant l'assegurament de la qualitat interna i externa.
  • Crear "Capacity Building" dels centres ENIC-NARIC, les agències de qualitat i les institucions d'educació superior.

DEQAR: Database of External Quality Assurance Reports

DEQAREl Database of External Quality Assurance Reports (DEQAR) és un dels projectes cofinançats per l'Erasmus+ Programme de la Unió Europea en què AQU Catalunya participa. Ho fa juntament amb 16 altres agències d'assegurament de la qualitat i també amb d'altres agents com ENQA o EURASHE.

Liderat per l'EQAR, el projecte té per objectiu el desenvolupament d'una base de dades que permeti una millora tant en l'accessibilitat als informes com a les decisions preses per les agències de qualitat en relació amb les institucions i programes d'educació superior que compleixen amb els Estàndards i directrius europeus per a l'assegurament de la qualitat (ESG).

La base de dades està pensada per a satisfer les necessitats d'informació i facilitar la presa de decisions, en especial, dels següents actors:

  • Centres d'informació sobre reconeixement i homologació de títols (ERIC-NARICs)
  • Personal tècnic del reconeixement i homologació de títols en institucions d'educació superior
  • Estudiants
  • Agències d'assegurament de la qualitat
  • Ministres i altres administracions autonòmiques

La base de dades pretén ser una contribució la transparència en l'assegurament extern de la qualitat a l'Espai Europeu d'Educació Superior.

La primera versió pública estarà disponible al mes de maig d'aquest mateix any.

Projectes internacionals tancats

link Enllaç als projectes internacionals tancats

4.7.2019