Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Resultats comparats

Els resultats comparats i per a cadascun dels països participants d'aquest projecte —desenvolupat a partir de les respostes a l'enquesta MIRROR de 7.074 estudiants de postgrau a Suècia, 3.826 a Finlàndia, 1.390 a Irlanda i 1.001 a Catalunya—, inclou les dimensions següents:

PDF International Postgraduate Students Mirror

Les conclusions principals són les següents:

El perfil de l'estudiant

Els estudiants de doctorat són, gairebé a parts iguals, homes i dones als quatre països. Per àmbit de coneixement es detecta que la presència masculina és més freqüent a l'àrea Tècnica.

Pel que fa a l'edat dels estudiants, a Irlanda i Catalunya els estudiants són més joves que a Finlàndia i Suècia, on hi ha un gruix important d'estudiants de doctorat més grans de 35 anys.

A Irlanda i Suècia els estudiants dediquen 30-39 hores a la setmana als seus estudis, mentre que a Finlàndia i Catalunya aquesta dada disminueix a 20-29 hores.

Les tesis doctorals

En relació al format de la tesi, a Irlanda i Catalunya aquesta és principalment monografia, mentre que a Finlàndia i Suècia són més freqüents les col·leccions d'articles. En aquests dos països les tesis s'escriuen bàsicament en anglès, mentre que a Catalunya s'escriuen en català i castellà.

La percepció de l'estudiant sobre la formació de postgrau

En general, els estudiants valoren els estudis de postgrau de forma positiva, els consideren estimulants i se senten acceptats com a membres d'equips de recerca col·lectiva. Respecte a aquest últim punt, a Finlàndia i Catalunya, els estudiants se senten menys integrats.

En general, els doctorands de Suècia, Finlàndia, Irlanda i Catalunya consideren que els estudis de postgrau els han ajudat a desenvolupar competències de recerca i els han dotat d'un millor coneixement de les metodologia i les teories científiques.

La majoria d'estudiants considera que la supervisió del seu programa de doctorat ha estat satisfactòria a tots quatre països, encara que una mica menys a Finlàndia. Tot i això, hi ha una percentatge important d'estudiants que consideren que els supervisors només han mostrat interès suficient en els seus estudis i que han debatut poc sobre aspectes teòrics o metodològics.

Pel que fa a les assignatures cursades, la percepció dels estudiants finesos i suecs és positiva, mentre que per als estudiants catalans menys de la meitat de les assignatures resulten útils o rellevants per a la recerca que duen a terme.

En general, els estudiants valoren la seva formació de postgrau com a bona o excel·lent. Així ho fan el 84% d'enquestats irlandesos, el 78% de suecs, el 74% de finesos i el 71% de catalans. La majoria d'estudiants tornarien a repetir els estudis de doctorat, però el 14% a Finlàndia i Catalunya, el 15% a Irlanda i el 19% a Suècia no ho faria o probablement no.

En relació a la inserció laboral, el 64% dels estudiants catalans es mostren preocupats per trobar una feina, seguits dels irlandesos (35%), finesos (32%) i suecs (25%).

9.1.2013