Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Universidad de San Martín de Porres, Perú

Al 2009 AQU Catalunya va realitzar la'avaluació de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres (USMP), a Lima, Perú. Par al desenvolupament d'aquest projecte, AQU Catalunya ha elaborat una proposta metodològica nova que, a més d'incorporar els ESG i d'estar basada en l'experiència d'avaluació dels centres adscrits a les universitats de Catalunya, afegeix elements addicionals relatius a la qualitat de la recerca i de les relacions institucionals amb el context.

La Facultad de Derecho de la USMP es el primer centre que s'ha sotmés a aquesta evaluació amb el fi d'obtenir un reconeixement internacional de la seva qualitat. 

Resultats de l'evaluació

PDF PDF Informe de evaluación internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres (2016)

Documento PDF PDF Certificado de acreditación (2016)

PDF PDF Informe sobre el proceso de acreditación internacional de la Facultad de Derecho de la USMP (2011)

Documento PDF PDF Informe de evaluación externa (2009)

Documento PDF PDF Certificado de acreditación

15.6.2018