Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Preguntes freqüents

Quin model de currículum s'ha de presentar?

S'ha de presentar el model normalitzat de CV (CAT/AGR/AAI) disponible al web d'AQU Catalunya a l'apartat de Documentació.

Quina experiència docent i/o investigadora mínima es necessita per poder sol·licitar les acreditacions de recerca o de recerca avançada?

És requisit imprescindible per accedir als contractes de professorat agregat i catedràtic acreditar, com a mínim, tres anys d'activitat docent i de recerca o, prioritàriament, de recerca postdoctoral (article 47 de la Llei 1/2003 d'universitats de Catalunya). Per tant, s'haurà de poder demostrar aquesta experiència docent i/o investigadora postdoctoral com a requisit previ a l'emissió de les acreditacions. D'acord amb les resolucions UNI/2693/2004 i UNI/2694/2004, no s'admetran a tràmit sol·licituds de personen amb una experiencia investigadora postdoctoral inferior als tres anys.

Una persona que tingui una acreditació de recerca avançada, pot accedir a un concurs de professorat agregat?

Sí, ja que la Comissió d'Avaluació de la Recerca d'AQU reconeix que l'obtenció de l'acreditació de recerca avançada inclou l'obtenció de l'acreditació de recerca.

PDF Resolució EDU/2072/2006, de 15 de juny.

He enviat tots els documents i m'apareix l'avís "actualment aquest tràmit té requeriments pendents". Què he de fer?

 

En cas que quedi algun apartat de documentació buit us apareixerà l'avís "Actualment aquest tràmit té requeriments pendents". Tenint en compte que no és obligatori enviar tots els documents (p.e. "instància" o "títol de doctor" no són sempre documents obligatoris), podeu ignorar aquest avís en cas que hagueu annexat la documentació requerida en el vostre cas.

Després d'una acreditació negativa, quan es pot tornar a sol·licitar una nova acreditació?

La presentació de la sol·licitud d'acreditació de recerca és incompatible amb la presentació d'una sol·licitud d'acreditació de recerca avançada (i viceversa).

  • En cas de denegació de l'acreditació de recerca, per presentar una nova sol·licitud d'acreditació de recerca o una sol·licitud d'acreditació de recerca avançada haurà de transcórrer un any comptat des de la convocatòria a la qual s'hagi presentat amb anterioritat.
  • En cas de denegació de l'acreditació de recerca avançada, la persona sol·licitant podrà presentar una nova sol·licitud d'acreditació de recerca a la convocatòria següent, mentre que per presentar una nova sol·licitud d'acreditació de recerca avançada haurà de transcórrer un any comptat des de la convocatòria a la qual s'hagi presentat amb anterioritat.

Què és el certificat digital?

Quan s’inicia un tràmit, és necessari formalitzar la sol·licitud que s’envia en línia a través de Tràmits Gencat:

  • Si s’utilitza identificació digital, el tràmit quedarà automàticament validat.
  • Si no s’utilitza identificació digital, un cop enviada la sol·licitud telemàticament, cal imprimir el justificant de recepció de la sol·licitud, signar-lo i enviar-lo per correu postal a AQU Catalunya. Altrament, la sol·licitud serà desistida.

Per utilitzar els serveis electrònics de la Generalitat de Catalunya que requereixin identificar-se són vàlids els certificats digitals i l'idCAT SMS.
No s'admet la signatura amb ID digital autogenerada mitjançant el programari d'Adobe.

Trobareu més informació sobre la Identificació Digital a l’enllaç següent: http://web.gencat.cat/ca/tramits/sobre-tramits-gencat/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/
 

19.2.2019