Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Preguntes freqüents d'acreditació de recerca i d'acreditació de recerca avançada

Preguntes freqüents comunes sobre els tràmits de professorat

Tramitació de la sol·licitud  Revistes científiques

 

Preguntes freqüents sobre els tràmits d'acreditació de recerca i d'acreditació de recerca avançada

Quin model de currículum s'ha de presentar?

S'ha de presentar el model normalitzat de CV (CAT/AGR/AAI) disponible al web d'AQU Catalunya a l'apartat de Documentació.

Quina experiència docent i/o investigadora mínima es necessita per poder sol·licitar les acreditacions de recerca o de recerca avançada?

És requisit imprescindible per accedir als contractes de professorat agregat i catedràtic acreditar, com a mínim, tres anys d'activitat docent i de recerca o, prioritàriament, de recerca postdoctoral (article 47 de la Llei 1/2003 d'universitats de Catalunya). Per tant, s'haurà de poder demostrar aquesta experiència docent i/o investigadora postdoctoral com a requisit previ a l'emissió de les acreditacions. D'acord amb les resolucions UNI/2693/2004 i UNI/2694/2004, no s'admetran a tràmit sol·licituds de personen amb una experiencia investigadora postdoctoral inferior als tres anys.

Una persona que tingui una acreditació de recerca avançada, pot accedir a un concurs de professorat agregat?

Sí, ja que la Comissió d'Avaluació de la Recerca d'AQU reconeix que l'obtenció de l'acreditació de recerca avançada inclou l'obtenció de l'acreditació de recerca.

PDF Resolució EDU/2072/2006, de 15 de juny.

Després d'una acreditació negativa, quan es pot tornar a sol·licitar una nova acreditació?

La presentació de la sol·licitud d'acreditació de recerca és incompatible amb la presentació d'una sol·licitud d'acreditació de recerca avançada (i viceversa).

  • En cas de denegació de l'acreditació de recerca, per presentar una nova sol·licitud d'acreditació de recerca o una sol·licitud d'acreditació de recerca avançada haurà de transcórrer un any comptat des de la convocatòria a la qual s'hagi presentat amb anterioritat.
  • En cas de denegació de l'acreditació de recerca avançada, la persona sol·licitant podrà presentar una nova sol·licitud d'acreditació de recerca a la convocatòria següent, mentre que per presentar una nova sol·licitud d'acreditació de recerca avançada haurà de transcórrer un any comptat des de la convocatòria a la qual s'hagi presentat amb anterioritat.

24.7.2019