Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Preguntes freqüents informe Serra Húnter

Preguntes freqüents comunes sobre els tràmits de professorat

Tramitació de la sol·licitud  Revistes científiques

 

Preguntes freqüents sobre l'informe de professorat contractat no permanent Pla Serra Húnter

Qui pot sol·licitar l'Informe de professorat contractat no permanent Pla Serra Húnter?

Podrà sol·licitar l’emissió de l’Informe de professorat contractat no permanent Pla Serra Húnter el personal docent i investigador que compleixi les condicions següents:

a) Que tingui un contracte com a professorat lector tenure-eligible/Tenure-eligible lecturer en vigor amb una universitat pública catalana en el marc del Pla Serra Húnter.

b) Que disposi d’una acreditació de recerca favorable emesa per AQU Catalunya prèvia a la presentació de la sol·licitud.

 

 

Una persona que tingui una acreditació de recerca avançada, pot sol·licitar l'Informe de professorat contractat no permanent Pla Serra Húnter?

Les persones que disposin de l'acreditació de recerca avançada emesa per AQU Catalunya s'entendrà que ja assoleixen el sentit d"apte" de l'Informe de professorat contractat no permanent Pla Serra Húnter.

 

 

Quan es pot presentar la sol·licitud per a l'Informe de professorat contractat no permanent Pla Serra Húnter?

La sol·licitud es pot presentar en qualsevol moment, atès que la convocatòria està oberta durant tot l'any.

Quin model de currículum s'ha de presentar?

S'ha de presentar el model normalitzat de CV (CAT/AGR/AAI) disponible al web d'AQU Catalunya a l'apartat de Documentació.

S'han de demanar informes valoratius a experts de reconegut prestigi per a aquesta convocatòria?

No, per a aquesta convocatòria no s'han de demanar informes valoratius.

16.4.2019