Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Access the content (Alt + 1)

Access to the menu section (Alt + 2)

Affiliated institutions

AQU Catalunya has signed agreements with affiliated institutions in order to evaluate the research activity of its teachers. This assessment will be carried out in accordance with the criteria and the procedure that the Agency applies in the evaluation of merits in research of teaching staff in the rest of Catalan universities.

  • Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC)
  • Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme (TECNOCAMPUS)
  • Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS)
  • Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES)
  • Escola Universitària Mediterrani (EUMediterrani)
  • Escola Superior d'Infermeria del Mar (ESIM)
  • Escola Universitària ERAM (ERAM)
  • Escola d'Infermeria de Sant Joan de Déu (EISJD)
  • Barcelona School of Management (BSM)
  • BAU Centre Universitari de Disseny de Barcelona (BAU)

 

 

14.6.2018