Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

PDI contractat universitats públiques

Es pot presentar a l'avaluació de l'activitat investigadora el personal docent i investigador contractat a les universitats públiques catalanes en alguna de les categories de professorat següents:

  • Catedràtic
  • Professorat agregat
  • Professorat col·laborador permanent que estigui en possessió del títol de doctor
  • Professorat lector

La primera vegada que una persona fa avaluar la seva activitat de recerca ha de determinar l'any a partir del qual sol·licita l'avaluació. L'activitat realitzada amb anterioritat a la data que fixi no es tindrà en compte en avaluacions posteriors. Així mateix, la primera vegada es pot optar per l'avaluació normal dels trams de recerca, per l'avaluació única o per totes dues en sol·licituds diferents, una per a cada modalitat d'avaluació.

 

link Presentació de sol·licituds PDI funcionari i contractat

 

18.6.2015