Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

PDI contractat universitats públiques

Es pot presentar a l'avaluació de l'activitat investigadora el personal docent i investigador contractat a les universitats públiques catalanes en alguna de les categories de professorat següents:

  • Catedràtic
  • Professorat agregat
  • Professorat col·laborador permanent que estigui en possessió del títol de doctor
  • Professorat lector

El PDI agregat interí pot sol·licitar l'avaluació de l'activitat investigadora seguint el mateix procediment que el PDI fix.

La primera vegada que una persona fa avaluar la seva activitat de recerca ha de determinar l'any a partir del qual sol·licita l'avaluació. L'activitat realitzada amb anterioritat a la data que fixi no es tindrà en compte en avaluacions posteriors. Així mateix, la primera vegada es pot optar per l'avaluació normal dels trams de recerca, per l'avaluació única o per totes dues en sol·licituds diferents, una per a cada modalitat d'avaluació.

 

link Presentació de sol·licituds PDI funcionari i contractat

 

16.1.2018