Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s'han de presentar via telemàtica a través del portal de Tràmits Gencat de la Generalitat de Catalunya: 

PDI de les universitats públiques (funcionari i contractat) PDI de les universitats privades PDI dels centres adscrits
PI de les universitats privades

 

 

Sistema d'enviament del CV abreujat:

Per tal de simplificar el tràmit, s'ha modificat la manera de presentar el CV abreujat. Així, en lloc d'annexar un arxiu, ara cal emplenar un formulari web que, via ORCID, permet carregar les vostres aportacions de forma automatitzada si aquestes estan disponibles al Portal de la Recerca de Catalunya.

Així, un cop hagueu enviat la sol·licitud des de Tràmits Gencat, rebreu a l'adreça de correu electrònic que hagueu indicat, un e-mail amb l'enllaç al formulari web del CV abreujat que estarà identificat amb el número de tràmit i amb les vostres dades. Aquest correu amb l'enllaç s'enviarà com a màxim al cap d'una hora després d'haver tramès la sol·licitud.

L'enllaç al formulari del CV abreujat tindrà una vigència de 10 dies.

Les dades que aneu carregant al formulari es guarden de forma automàtica. Un cop emplenades les aportacions, cal que envieu el formulari a AQU mitjançant el boto "Enviar" que trobareu al final del formulari. Un cop hagueu fet l'enviament rebreu un missatge de confirmació que contindrà el CV abreujat en format .pdf.

En cas que vulgueu actualitzar les vostres dades al Portal de la Recerca de Catalunya, consulteu aquest enllaç: https://portalrecerca.csuc.cat/feedback

Sexenis
 

19.6.2020