Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Presentació de sol·licituds professorat agregat interí

Trobareu tota la informació relativa aquest tràmit al següent enllaç: Tràmits Gencat.

Podeu sol·licitar l'avaluació o el reconeixement des d'aquest enllaç: Sol·licitar l'avaluació.

Cal recordar que és necessari signar la sol·licitud que s'envia online a través de Tràmits Gencat:

  • Si s'utilitza certificat digital, el tràmit quedarà automàticament validat (Tràmits Gencat accepta tots els certificats d'ús comú).
  • Si no s'utilitza certificat digital, un cop enviada la sol·licitud telemàticament caldrà imprimir l'acusament de rebuda de la sol·licitud, signar-lo i enviar-lo per correu postal a l'Agència. Altrament, la sol·licitud serà desistida.

Convocatòria 2017:

PDF PDF Convocatòria de l'any 2017 per a l'emissió dels informes de reconeixement de l'activitat de recerca (per períodes de 6 anys) del professorat agregat interí de les universitats públiques de Catalunya

Convocatòria 2016:

PDF PDF Convocatòria de l'any 2016 per a l'emissió dels informes de reconeixement de l'activitat de recerca (per períodes de 6 anys) del professorat agregat interí de les universitats públiques de Catalunya 

 

Terminis

Les sol·licituds per a l'avaluació de l'activitat investigadora del PDI agregat interí s'han de presentar en els períodes següents:

  • Convocatòria 2016: del 17 d'octubre a l'11 de novembre de 2016 ambdós inclosos.
  • Convocatòria 2017: del 9 de gener al 3 de febrer de 2017, ambdós inclosos.

 

El resultat de l'avaluació de l'activitat investigadora es notificarà a l'interessat en el termini màxim de sis mesos des de l'obertura de les convocatòries.

Per garantir la confidencialitat de tots els participants, AQU Catalunya no comunicarà els resultats de l'avaluació per telèfon.

link Horari general d'atenció al públic i de registre d'AQU Catalunya

Documentació

Un cop heu enviat la sol·licitud a tramitar i heu rebut l'acusament de rebuda amb l'ID de la tramitació, podeu adjuntar la documentació i fer el pagament de la taxa corresponent (si escau) a través de La Meva Carpeta de Tràmits Gencat. El termini per fer-ho és de 10 dies naturals a comptar a partir de l'endemà de l'enviament de la sol·licitud:

1. Full de serveis actualitzat. Full de serveis o certificat, emès per l'òrgan responsable de recursos humans o de personal de la universitat, que certifiqui que la persona sol·licitant compleix els requisits establerts en l'apartat 3 de la convocatòria.

2. WORD CV complet (model AQU Catalunya o model del ministeri competent en matèria d'universitats amb els índexs d'impacte). A l'enllaç següent trobareu una Guia de bones pràctiques per a la confecció del CV d'AQU Catalunya.

2. CV abreujat.

3. DNI o passaport. Només en cas que el sol·licitant no autoritzi la consulta de dades telemàtiques a la PICA.

5. Documentació acreditativa de la vinculació:

a. Full de serveis o certificat emès per altres universitats a les quals s'hagi estat vinculat, que acrediti el període (dia/mes/any) i la categoria que hi ha ocupat.

b. Si la recerca s'ha dut a terme en un altre centre que no figura en el full de serveis, s'haurà d'adjuntar còpia dels contractes, nomenaments, credencials de beca o documents similars que acreditin la vinculació contractual o administrativa amb el centre (superior o d'investigació).

6. Altra documentació, si és el cas, la qual es pot demanar durant el procés de revisió i avaluació.

 

Tram de recerca i transferència de tecnologia

Per sol·licitar el tram de recerca i transferència és necessari que la persona sol·licitant hagi obtingut amb caràcter previ a aquesta convocatòria l'avaluació positiva d'almenys un tram de la seva activitat de recerca. A la sol·licitud caldrà indicar si s'opta per l'avaluació de transferència de tecnologia. En aquest cas, la persona sol·licitant haurà d'adjuntar, a més a més de la documentació indicada en l'apartat anterior, la resolució de l'obtenció de l'avaluació positiva de la seva activitat investigadora. Pel que fa al CV abreujat caldrà aportar les evidències que acreditin el compliment dels criteris d'avaluació recollits en l'annex 3 dels criteris específics per a l'avaluació de l'activitat de recerca del personal docent i investigador de les universitats públiques de Catalunya per a l'assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca.   

Taxes

La taxa corresponent s'ha de fer efectiva en un termini màxim de deu dies a comptar a partir de l'endemà de l'enviament de la sol·licitud.

Passos a seguir

Pas 1: Sol·licitar

1. Descarregar el formulari
2. Emplenar, validar i desar
3. Enviar a tramitar

Pas 2: Fer el pagament i adjuntar la documentació

Pas 3: Consultar l'estat del tràmit

Pas 4: Rebre resposta de l'Administració

 

  • A Com Tramitar en Línia trobareu més informació sobre el funcionament de Tràmits Gencat.
  • NOTA: En cas que quedi algun apartat buit de documentació, us apareixerà la nota “Actualment aquest tràmit té requeriments pendents”. Podeu ignorar aquesta nota en cas que hagueu annexat la documentació requerida.

 

 

15.5.2017