Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Recursos d'alçada

AQU Catalunya, en consonància amb la implantació progressiva de l’Administració electrònica, ha creat el tràmit de presentació telemàtica del recurs d’alçada a través del portal Tràmits Gencat.

Les persones en desacord amb el sentit de la resolució disposen del termini d'un mes a partir de l'endemà de la data de la recepció de la notificació per a presentar el recurs d'alçada.

Per a la resolució de qualsevol qüestió relacionada amb la presentació dels recursos d’alçada es pot enviar un correu electrònic a l’adreça ajuridica@aqu.cat.

Els recursos d'alçada s'han d'enviar mitjançant el formulari corresponent, a través de Tràmits Gencat:

 

La Comissió d'Apel·lacions és la comissió encarregada de resoldre els recursos d'alçada interposats contra els acords de la Comissió d'Avaluació de la Recerca. El termini de resolució del recurs és de tres mesos des de la seva presentació.

 

29.10.2020