Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Revistes científiques

L'avaluació del professorat es fa de manera indirecta, a partir dels indicis de qualitat que acompanyen les aportacions (articles, monogràfics, etc.) que consten al CV de les persones interessades. En aquest sentit, és fonamental per a les persones sol·licitants que busquin els indicis de qualitat (factor d'impacte, quartil, citacions, etc.) a les principals bases de dades científiques.

AQU Catalunya no té una llista pròpia de revistes científiques. Al contrari, les comissions d'avaluació de professorat consideren les principals llistes bibliomètriques, especialment les de caràcter internacional.

En aquest apartat es poden trobar les adreces web de les principals bases de dades i repertoris emprats en els processos d'avaluació del professorat i les eines de suport per a les persones que preparen les sol·licituds d'acreditació que han desenvolupat els serveis bibliotecaris de les universitats catalanes.

Índexs bibliomètrics

Serveis bibliotecaris de les universitats catalanes

UB: http://crai.ub.edu/

UAB: http://www.uab.cat/bib/

UPC: http://bibliotecnica.upc.edu/

UPF: http://www.upf.edu/bibtic/

UdG: http://www.udg.edu/biblioteca

UdL: http://bid.udl.cat/ca/bid.udl.cat/ca/

URV: http://www.urv.cat/crai/

UOC: http://biblioteca.uoc.edu/ca

URL: http://www.url.es/serveis/biblioteques

UVIC: http://www.uvic.cat/biblioteca

UIC: http://www.uic.es/ca/biblioteca

UAO: https://www.uaoceu.es/ca/biblioteca

Altres recursos

Think, Check, Submit. Web destinada a orientar els autors per a escollir les revistes on publicar: http://thinkchecksubmit.org

15.11.2017