Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Revistes científiques

L'avaluació del professorat es fa de manera indirecta, a partir dels indicis de qualitat que acompanyen les aportacions que consten al CV de les persones interessades. En aquest sentit, és fonamental per a les persones sol·licitants que busquin els indicis de qualitat (factor d'impacte, quartil, citacions, etc.) a les principals bases de dades científiques.

AQU Catalunya no té una llista pròpia de revistes científiques. Al contrari, les comissions d'avaluació de professorat consideren les principals llistes bibliomètriques, especialment les de caràcter internacional. En els àmbits d'Humanitats i Ciències Socials també es poden considerar altres bases de dades.

En aquest apartat es poden trobar les adreces web dels principals índex bibliomètrics emprats en els processos d'avaluació del professorat i les eines de suport per a les persones que preparen les sol·licituds d'acreditació que han desenvolupat els serveis bibliotecaris de les universitats catalanes.

Índexs bibliomètrics

Thomson Reuters. ISI Web of Knowledge. [en línia]. [Consulta: 15 de maig 2013]. Disponible a: http://wokinfo.com/. Accés a través de FECYT: http://www.accesowok.fecyt.es/ 

Elsevier B.V. Scopus. [en línia]. [Consulta:15 de maig de 2013]. Disponible a: http://www.scopus.com/. Accés a través de FECYT: Scopus para el Sistema Español de Ciencia y Tecnología (SCOPUS). [en línia]. [Consulta: 15 de maig 2013]. Disponible a: http://www.scopus.fecyt.es/Pages/Inicio.aspx 

European Science Foundation. European Reference Index for the Humanities (ERIH). [en línia]. [Consulta: 15 de maig 2013]. Disponible a: https://www2.esf.org/asp/ERIH/Foreword/index.asp 

Universidad de Granada. Índice de Impacto: Revistas Españolas de Ciencias Sociales (INRECS). [en línia]. [Consulta: 15 de maig 2013]. Disponible a: http://ec3.ugr.es/in-recs/ 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanidades (RESH). [en línia]. [Consulta: 15 de maig 2013]. Disponible a: http://epuc.cchs.csic.es/resh/ 

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). CARHUS Plus+. [en línia]. [Consulta: 15 de maig 2013]. Disponible a: http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/catala/a_info.jsp?contingut=carhus_2010 

Universitat de Barcelona. Matriu d'informació per a l'avaluació de revistes (MIAR). [en línia]. [Consulta: 15 de maig 2013]. Disponible a: http://miar.ub.edu/ca

Serveis bibliotecaris de les universitats catalanes

UB: http://www.bib.ub.edu/

UAB: http://www.uab.cat/bib/

UPC: http://bibliotecnica.upc.edu/

UPF: http://www.upf.edu/bibtic/

UdG: http://www.udg.edu/biblioteca

UdL: http://www.bib.udl.es/

URV: http://www.urv.cat/crai/

UOC: http://biblioteca.uoc.edu/cat/index.html

URL: http://www.url.es/serveis/biblioteques

UVIC: http://www.uvic.cat/biblioteca

UIC: http://www.uic.es/ca/biblioteca

UAO: http://www.uaoceu.es/ca/serveis/biblioteca

Altres recursos Nou!

Think, Check, Submit. Web destinada a orientar els autors per a escollir les revistes on publicar: http://thinkchecksubmit.org

12.5.2017