Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Direcció

Nom: Josep Joan Moreso Mateos
Càrrec: President
E-mail: presidencia@aqu.cat
Telèfon: +34 93 268 89 50

Nom: Martí Casadesús Fa
Càrrec: Director
E-mail: direccio@aqu.cat
Telèfon: +34 93 268 89 50

Nom: Maria Giné Soca
Càrrec: Secretària d'AQU Catalunya
E-mail: secretariat@aqu.cat
Telèfon: +34 93 268 89 50

Suport a la direcció

Nom: Jordi Escolar Bañeres
Càrrec: Assessor jurídic
E-mail: jescolar@aqu.cat
Telèfon: +34 93 268 89 50

Nom: Núria Comet Señal
Càrrec: Coordinadora de projectes i de qualitat interna
E-mail: ncomet@aqu.cat
Telèfon: +34 93 268 89 50

Nom: Montserrat Blanco Nuño
Càrrec: Secretària de direcció
E-mail: mblanco@aqu.cat
Telèfon: +34 93 268 86 33

Nom: Carme Torrente Martínez
Càrrec: Secretària de direcció
E-mail: ctorrente@aqu.cat
Telèfon: +34 93 268 89 50

Nom: Iris Fernández González
Càrrec: Tècnica en assessoria jurídica
E-mail: ifernandez@aqu.cat
Telèfon: +34 93 268 89 50

Nom: Sílvia Maldonado Fernández
Càrrec: Administració
E-mail: smaldonado@aqu.cat
Telèfon: +34 93 268 89 50 

Nom: Ivan Mellado Solé
Càrrec: Recepció i registre
E-mail: imellado@aqu.cat
Telèfon: +34 93 268 86 33 

Comunicació

Nom: Àgata Segura Castellà
Càrrec: Tècnica en publicacions i imatge gràfica
E-mail: asegura@aqu.cat
Telèfon: +34 93 268 89 58

Nom: Noèlia Grifo Castillo
Càrrec: Administració de comunicació
E-mail: ngrifo@aqu.cat
Telèfon: +34 93 268 89 50

24.7.2019