Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

El professorat universitari al 2015: perfil, vinculació i avaluació

El professorat universitari al 2015: perfil, vinculació i avaluació

Lloc i data

Universitat de Girona, 16 i 17 d'octubre de 2008

Tema

El futur del professorat universitari, articulat sobre les qüestions següents:

  • En quina mesura el marc legal actual condiciona la gestió del professorat pel que fa a les figures, els mecanismes i processos de selecció i la retribució?
  • Són els mecanismes actuals d'acreditació i els concursos d'accés els més adequats per aconseguir els millors professors? Poden haver-hi models alternatius?
  • L'Estat espanyol és una de les poques excepcions dins del marc europeu que avalua el professorat universitari des d'entitats externes. En quina mesura aquesta tasca s'hauria de redistribuir entre les agències i les universitats?
  • La implantació de l'EEES té unes implicacions directes en la docència, tant en la manera d'aprendre com d'ensenyar. Es disposa de prou elements formatius per afrontar aquest nou model?

Documentació per als assistents

PDF PDF Programa del taller

PDF PDF Qüestions a debat

PDF PDF Higher Education Governance in Europe. Policies, structures, funding and academic staff (Eurydice)

PDF PDF Llibre Blanc de la Universitat de Catalunya. Capítol 3.8. Una Universitat amb polítiques de personal àgils, encaminades a fomentar el talent i la confiança  (ACUP)

PDF PDF El professorat universitari a Catalunya: dades per a les polítiques d'acreditació i contractació, 2003-2006 (AQU Catalunya)

Ponències

PDF PDF Profiles, contract policies and performance evaluation of teaching staff in England, Professor Gill Nicholls, Pro Vice Chancellor Academic

PDF PDF Profiles, contract policies and performance evaluation of teaching in Berlin (Germany), Christine Keitel, Vice-President of Freie Univers ity Berlin

PDF PDF La evaluación de la suficiencia investigadora por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad, Alfredo Poves, coordinador General de la CNEAI

PDF PDF L'avaluació del professorat universitari, Gemma Rauret, directora d'ANECA

PDF PDF L'avaluació del professorat universitari, Julio Abalde, director d'ACSUG

PDF PDF La visió des del col·lectiu del professorat universitari, Victòria Girona (UB) i Joan Ramón Rossell (UdL), vicerectors de professorat 

PDF PDF Situació del professorat universitari a Catalunya (2006/07), Ramon Sans, delegat sindical de la Unió General de Treballadors

PDF PDF La visió des del col·lectiu del professorat universitari contractat, Ramon Bonastre, cap d'àrea de Relacions Sindicals del Comissionat per a Universitats i Recerca

PDF PDF Programas de captación de investigadores, Domingo Docampo, Universidade de Vigo, director Programa IMAN

25.5.2012