Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Del disseny a la implementació dels SGIQ

Del disseny a la implementació dels SGIQ

Lloc i data

Universitat Ramon Llull, 1 de juliol de 2009

Tema

Bones pràctiques en la implementació de sistemes de garantia interna de qualitat

Documentació per als assistents

PDF Programa

PDF Learning from the experience of implementing quality assurance systems: a UK university perspective, Mark Wainman, Head of Academic Standards & Quality Enhancement, Sheffield Hallam University, England

PDF Quality work is strategic work, Anne Herbert, Director, Quality and Accreditation Helsinki School of Economics, Finland

PDF La implementación de un SGIC en los Centros de la Universidad de Navarra: desafíos y oportunidades, parte 1, Luis Herrera Mesa, director de la Comisión de Evaluación de la Calidad y Acreditación, Universidad de Navarra  

PDF La implementación de un SGIC en los Centros de la Universidad de Navarra: desafíos y oportunidades, parte 2, Luis Herrera Mesa, director de la Comisión de Evaluación de la Calidad y Acreditación, Universidad de Navarra

PDF Herramienta Informática para la Gestión de Calidad, Fara Calvo Martínez, Jefa del Área de Calidad y Mejora de Procedimientos, Universidad de Santiago de Compostela

25.5.2012