Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Formació universitària i treball

Formació universitària i treball

Lloc i data

Hotel SERHS, Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, 23 de març de 2010

Tema

Presentació de tres estudis d'anàlisi dels resultats de les enquestes d'inserció laboral d'AQU Catalunya.

El primer estudi analitza les relacions entre l'estatus familiar, el bagatge acadèmic i la inserció professional. El segon aprofundeix en l'adequació de la formació universitària en el mercat laboral. I el tercer, realitzat amb la col·laboració de l'Institut Català de la Dona, analitza la qualitat de la inserció laboral des d'una perspectiva de gènere, i proposa un model explicatiu de la inserció de les dones graduades.

Documentació per als assistents

PDF PDF Programa

PDF PDF L'anàlisi i l'evolució de la inserció laboral dels graduats universitaris a Catalunya, Josep Anton Ferré Vidal, director d'AQU Catalunya

PDF PDF Les universitats catalanes, factor d'equitat i de mobilitat professional. Una anàlisi sobre les relacions entre l'estatus familiar, el bagatge acadèmic i la inserció professional l'any 2008 dels titulats l'any 2004 a les universitats catalanes, Jordi Planas Coll i Sandra Fachelli, Departament de Sociologia, Universitat Autònoma de Barcelona

PDF PDF Adequació de la formació universitària al mercat de treball. Anàlisi de tres cohorts de graduats a Catalunya, Enric Corominas Rovira, Departament de Pedagogia, Universitat de Girona

PDF PDF Gènere i inserció laboral del col·lectiu universitari, Anna Prades Nebot, AQU Catalunya

Publicacions 

PDF PDF Les universitats catalanes, factor d'equitat i de mobilitat professional, Jordi Planas Coll i Sandra Fachelli

PDF PDF Adequació de la formació universitària al mercat de treball, Enric Corominas, Carme Saurina i Esperança Villar

PDF PDF Gènere i inserció laboral del col·lectiu universitari, AQU Catalunya

link Multimèdia

3.10.2013