Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

L'avaluació de la recerca en Humanitats i Ciències Socials

L'avaluació de la recerca en Humanitats i Ciències Socials 

Lloc i data

Universitat de Barcelona, 28 i 29 de gener de 2010

Tema

Reflexió sobre l'avaluació de la recerca en els àmbits d'Humanitats i Ciències Socials amb l'objectiu d'identificar referents comuns i promoure un major consens sobre els criteris d'avaluació, tot respectant els nivells de qualitat de les universitats europees.

Qüestions proposades:

 1. Quins són els principals problemes en l'avaluació de la recerca en Humanitats i Ciències Socials?
  a. El diferent paper dels llibres o articles en les Humanitats i Ciències Socials.
  b. Diferència entre àrees de coneixement que s'ocupen de temàtiques universals, de les àrees amb objecte d'estudi delimitat territorialment.
 2. Qualitat d'una investigació versus qualitat de la difusió. Quins han de ser els criteris de qualitat en la investigació en Humanitats i Ciències Socials (per grups específics)? 
 3. Criteris per determinar la ubicació d'una publicació en un llistat de referències. Quins dels criteris detectats en el punt anterior són pertinents?
 4. Avaluació a través de referents versus avaluació directa de les contribucions. És possible la seva complementarietat?
 5. Intensitat de la investigació (volum de publicacions) i figures d'acreditació. Diferents figures d'acreditació requereixen diferents volums i qualitat de la difusió?
 6. El paper dels grups de recerca en la producció i avaluació científica.
 7. Potencial del grup investigador, context d'oportunitats i producció científica.
 8. Investigació i transferència de coneixement en les Humanitats i Ciències Socials. Problemàtiques i potencialitats.

link Multimèdia

3.10.2013