Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

L'impacte social de les universitats en temps de crisi

L'IMPACTE SOCIAL DE LES UNIVERSITATS EN TEMPS DE CRISI

Lloc i data

Auditori d'AQU Catalunya, C. de Sancho de Ávila 125-129, planta baixa, 08018 Barcelona. 12 de desembre de 2012. Assistència: prop de 100 persones. 

Tema

En moments de crisi s'accentua la necessitat de reclamar, per part d'uns, i de justificar, per part d'altres, els resultats obtinguts dels recursos públics que s'han invertit. I les universitats públiques, si bé són organismes autònoms, no queden fora d'aquest corrent. En aquest context no és difícil trobar veus que, veladament o directa, qüestionen el funcionament i la contribució social de les universitats.

I enmig d'aquest debat cal tenir present el paper fonamental de les universitats en l'estratègia de creixement de la Unió Europea en la propera dècada (Europa 2020). Perquè Europa disposi d'una economia intel·ligent, sostenible i integradora cal que les universitats potenciïn els seus sistemes de garantia de la qualitat, captin, formin i exportin talent, i s'enforteixin com a motors de generació de valor i de creixement.

La jornada té per objectiu posar a disposició del sistema universitari i de la societat catalana dos dels darrers estudis que han aprofundit en l'impacte social de les universitats en temps de crisi. D'una banda, l'estudi Universidad, universitarios y productividad en España, finançat per la Fundación BBVA i elaborat pel Dr. Francisco Pérez i el Dr. Lorenzo Serrano, director d'investigació i investigador, respectivament, del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, que pretén avaluar els resultats de l'activitat docent i investigadora de les universitats espanyoles, les transformacions que han experimentat i els reptes als quals han de donar resposta; i, de l'altra, el treball La universidad pública española: Retos y prioridades en el marco de la crisis del primer decenio del siglo XXI, elaborat pel Dr. Francesc Xavier Grau, rector de la Universitat Rovira i Virgili i president de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques, que a més a més de fer una anàlisi de la situació actual, planteja els reptes de les universitats i fa propostes d'actuacions prioritàries per superar-los.

La presentació d'aquests treballs s'ha completa amb un debat al qual s'ha sumat la posició d'AQU Catalunya com a instrument que vetlla i promou la qualitat en l'àmbit del sistema universitari de Catalunya, i ret comptes sobre el seu funcionament a través de processos d'avaluació i instruments d'informació pública com ara WINDDAT.

Documentació i ponències

PDF Programa

PDF Universidad, universitarios y productividad, Dr. Francisco Pérez i Dr. Lorenzo Serrano, director d'investigació i investigador, respectivament, del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas

PDF Reptes i prioritats de la Universitat Espanyola, Francesc Xavier Grau, rector de la Universitat Rovira i Virgili i president de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques

PDF Indicadors per al seguiment: WINDDAT i enquesta d'inserció laboral, Josep Anton Ferré Vidal, director d'AQU Catalunya

link Multimèdia

16.8.2013