Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Els indicadors d'inserció laboral: un instrument per a la captació d'estudiants i l'orientació professional

ELS INDICADORS D'INSERCIÓ LABORAL: UN INSTRUMENT PER A LA CAPTACIÓ D'ESTUDIANTS I L'ORIENTACIÓ PROFESSIONAL

Lloc i data

Els indicadors d'inserció laboral: un instrument per a la captació d'estudiants i l'orientació professionalAuditori del Campus de Comunicació de Poblenou de la Universitat Pompeu Fabra, C. Roc Boronat, 138, 08018 Barcelona, 3 de desembre de 2013

Objectiu

La jornada té un triple objectiu:

  • Fer un seguiment de l'estat del projecte de la 5a edició de l'enquesta d'Inserció laboral.
  • Mostrar els indicadors de cicles d'Inserció laboral al WINDDAT i recollir, posteriorment, l'opinió dels serveis d'orientació professional i de captació de les universitats de cara a l'orientació universitària o professional de les persones graduades.
  • Reflexionar per a la millora sobre les polítiques i els instruments que les universitats catalanes utilitzen en els processos de captació d'estudiants i d'orientació professional.

Documentació i ponències

PDF Programa

PDF V edició de l'enquesta d'inserció laboral, Martí Casadesús Fa, director d'AQU Catalunya

PDF Els indicadors d'inserció laboral al WINDDAT, Anna Prades Nebot, gestora de projectes d'AQU Catalunya
 

Participants

La jornada està dirigida, principalment, als grups d'interès següents de les universitats catalanes:

  • Vicerectorats relacionats amb els àmbits de la qualitat, els estudiants i la inserció laboral
  • Serveis d'orientació
  • Unitats tècniques de qualitat i/o serveis similars
  • Consells socials 
  • Associacions d'exalumnes

 

 

7.3.2014