Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Documentació

LA FORMACIÓ DEL PERSONAL DOCENT: DES DE L'ACCÉS A LA UNIVERSITAT FINS A L'EXERCICI PROFESSIONAL

BLOC 1. L'ACCÉS ALS ESTUDIS UNIVERSITARIS DOCENTS
PONÈNCIES

 

L'accés i la formació del personal docent a Europa (Inmaculada Egido)

Taula rodona: Propostes per millorar l'accés als títols de formació de personal docent (Moderador: José Antonio Caride)

 

 

Infantil i primària  Secundària

Indicadors d'Educació infantil (AQU Catalunya, WINDDAT):

Indicadors d'Educació primària (AQU Catalunya, WINDDAT):

 

BLOC 2. LA QUALITAT DE LA FORMACIÓ DURANT ELS ESTUDIS UNIVERSITARIS DOCENTS
PONÈNCIES

 

Les competències necessàries per al mestre avui i la innovació en els centres docents (Mireia Civís)

Professorat novell: competències docents a l’inici de l’exercici professional (Montserrat Freixa)

Taula rodona: Propostes per millorar la formació docent (Moderador: Miquel Martínez)

 

Infantil i primària Secundària 

Indicadors d'Educació infantil (AQU Catalunya, WINDDAT):

Indicadors d'Educació Primària (WINDDAT):

Estudis que aprofundeixen en els resultats del projecte Ocupadors:

 

BLOC 3. L'ACCÉS A LA PROFESSIÓ DOCENT
PONÈNCIES

 

L'accés a la professió a Europa (Joan Maria Senent)

Taula rodona: propostes (Moderador: Joan Miralles)

 

 

Ocupadors en l'àmbit d'Ensenyament:

 

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

Taula rodona: presentació de propostes (Moderador: Josep Joan Moreso)

Reptes en la formació del personal docent

EUC, portal d'Estudis Universitaris de Catalunya  EUC informes, portal d'informes d'avaluació d'AQU

 

24.1.2018