Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Objectiu

PRESENTACIÓ DELS RESULTATS DE LA 6a ENQUESTA D'INSERCIÓ LABORAL A LES UNIVERSITATS CATALANES

L'objectiu de la jornada és presentar els resultats de la 6a enquesta d'inserció laboral dels titulats de grau, màster i doctorat de les universitats catalanes. AQU Catalunya coordina l'estudi triennal des de fa disset anys, un projecte de les universitats públiques catalanes, impulsat pels seus consells socials, i de les universitats privades que neix fruit de l'interès en obtenir dades i referents sobre la qualitat de la inserció dels seus graduats i graduades.

Del 9 de gener al 28 d'abril, més de 28.000 persones titulades del sistema universitari català han estat enquestades per conèixer la seva inserció laboral.

L'enquesta pregunta per aspectes com ara l'ocupació (ocupació/atur, temps per trobar la primera feina, vies per a la inserció laboral, àmbit laboral, branques d'ocupació, etc.), la qualitat de l'ocupació (si es treballa del que es va estudiar, funcions que s'exerceixen, factors de contractació, estabilitat contractual, guanys anuals, satisfacció amb la feina, etc.) i la satisfacció respecte dels estudis realitzats (competències adquirides, utilitat en el lloc de treball, intenció de repetir carrera, mobilitat, etc.).

Entre les cinc edicions realitzades de l'estudi s'han generat més de 80.000 registres, xifra que significa que Catalunya disposa d'una de les bases de dades més extensa, completa i representativa d'Europa.

Les promocions objecte d'estudi han estat: els estudiants de grau que van finalitzar els estudis l'any 2013 (excepte els de Medicina, que són de l'any 2010), els estudiants de màster que van finalitzar els estudis el 2012 i el 2013, i els doctors que van defensar la tesi doctoral el 2012 i el 2013.

La població de referència a enquestar ha estat de més de 55.000 persones i la mostra que ha assolit més de 27.000 persones.

 

30.6.2017