Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Tractament de les dades caràcter personal per a la gestió de les jornades

D'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran recollides per a ser tractades en la base de dades per gestionar aquesta jornada.

Així mateix us adjuntem la informació següent sobre el tractament:

Responsable del tractament

Les vostres dades seran tractades per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya: C. d'Enric Granados, 33, 08007 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50 infor@aqu.cat; www.aqu.cat

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

dpd@aqu.cat. C. d'Enric Granados, 33, 08007 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

Finalitat del tractament

La gestió de les vostres dades en l'organització de la jornada i posterior tramesa de la informació que en resulti.

Base jurídica

Consentiment de la persona interessada.

Destinataris

Les vostres dades no es comunicaran a tercers, ni es transferiran fora de la Unió Europea.

Drets de les persones

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud al correu electrònic: infor@aqu.cat

Termini de conservació de les dades

Les vostres dades es conservaran durant un període d'un any des de la data d'inscripció.

Reclamació

Podeu presentar una reclamació relacionada amb la protecció de dades de caràcter personal a l'APDCAT, en paper o mitjançant la seu electrònica de l'Autoritat (https://seu.apd.cat).

2.6.2020