Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Pla pilot d'adaptació a l'EEES (2004-2009)

Amb l'objectiu d'iniciar l'adequació dels estudis universitaris als requeriments derivats de la Declaració de Bolonya, la Generalitat de Catalunya va posar en marxa el curs 2004-2005 el Pla pilot d'adaptació de les titulacions a l'EEES. El curs 2005-2006 es va fer la segona edició del Pla, i del 2006 al 2008 es va fer el seguiment de les titulacions participants. Hi van participar 82 titulacions pilot de grau, de 180 crèdits ECTS, impartides en 3 anys, i 17 titulacions pilot de màster universitari de 120 crèdits ECTS, impartides en 2 anys.

El paper d'AQU Catalunya en el marc del Pla pilot va consistir en:

  • Elaborar els documents metodològics per al desenvolupament de les memòries de les titulacions candidates a participar en el Pla.
  • Avaluar les memòries i recollir els resultats en un informe, lliurat al departament competent en matèria d'universitats per tal que aquest prengués la decisió d'incorporar o no la titulació al Pla.
  • Analitzar anualment el desplegament de les propostes incorporades al Pla.
  • Establir un procés de certificació de les titulacions per tal de garantir-ne la qualitat.

link Documents de referència

 

Participació de les universitats en el Pla pilot

  UB UAB UPC UPF UdG UdL URV URL UVic UIC UOC
  G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M
2004 5 1 12 2 5 2 2 - 8 3 8 1 5 3 2 2 2 - 1 - - 1
2005 5 - 6 - 4 - 5 1 4 - 3 - 2 1 - - 2 - 1 - 2 -

G: Grau; M: Màster.

Seguiment de les titulacions participants en el Pla pilot

  Convocatòria Experts Resultats
Certificació 2008 Document PDF Resolució IUE/3807/2007, de 18 de desembre Document PDF Experts Document PDF Resultats
Certificació 2009 Document PDF Resolució IUE/1007/2009, de 6 d'abril PDF Experts PDF Resultats

13.8.2013