Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Programes oficials de postgrau (2005-2008)

Els programes oficials de postgrau (POP), implantats des del curs 2006-2007, van constituir la primera reforma estructural del sistema universitari català per adaptar-se a l'EEES. Estaven pensats per agrupar de forma coherent, flexible i dinàmica, l'oferta d'ensenyaments de postgrau, principalment de títols de màster i doctorat. La seva concepció la va determinar la universitat d'acord amb l'orientació acadèmica dels seus ensenyaments, que podien tenir un major o menor grau d'especialització, i una orientació cap al desenvolupament de competències en recerca, i/o de competències professionals. Així, van incloure estudis molt variats i complexos amb diferents perfils: acadèmics/mixtos, recerca i professionalitzadors, i podien apostar per la transversalitat del coneixement.

AQU Catalunya, per encàrrec de la Direcció General d'Universitats (DGU), va dur a terme l'avaluació ex ante (verificació) de la dimensió acadèmica de les propostes dels nous estudis de postgrau oficials del curs 2006-2007 al 2008-2009. Amb aquestes avaluacions es va voler assegurar la qualitat dels POP abans de la seva posada en funcionament. La valoració obtinguda en aquests processos va constituir un element important però no determinant per a l'autorització de les propostes, que corresponia a la DGU.

link Documents de referència

 

Curs 2008-2009

PDF PDF Procés d'avaluació

PDF PDF Experts

PDF PDF Propostes avaluades favorablement

PDF PDF Metaavaluació del procés

Curs 2007-2008

PDF PDF Procés d'avaluació

PDF PDF Criteris d'avaluació

PDF PDF Experts

PDF PDF Propostes avaluades favorablement

PDF PDF Metaavaluació del procés

Curs 2006-2007

PDF PDF Procés d'avaluació

PDF PDF Experts

PDF PDF Propostes avaluades favorablement

PDF PDF Metaavaluació del procés

13.8.2013