Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Programa Pro-Qu (1996-2006)

El programa Pro-Qu és el programa amb més tradició d'AQU Catalunya. Dedicat a l'avaluació de titulacions de 1r i 2n cicle, prèvia a l'establiment de l'EEES, ha acabat configurant la base metodològica per a una avaluació global d'ensenyaments universitaris. El model d'avaluació Pro-Qu posa l'èmfasi en elements clau com l'establiment de criteris, l'ús d'indicadors i l'establiment de valors de referència o estàndards de qualitat, en clara sintonia amb els models d'avaluació emprats en els països europeus amb més tradició en l'avaluació institucional i, per tant, homologable tant a l'Estat com a altres països de la Unió Europea.

PDF PDF Procés d'avaluació del programa Pro-Qu

Els resultats de l'avaluació de les titulacions que han participat en el programa Pro-QU es recullen en els informes anuals d'avaluació d'AQU Catalunya.

Resultats per universitat:

link Universitat de Barcelona

link Universitat Autònoma de Barcelona

link Universitat Politècnica de Catalunya

link Universitat Pompeu Fabra

link Universitat de Girona

link Universitat de Lleida

link Universitat Rovira i Virgili

link Universitat Oberta de Catalunya

link Universitat Ramon Llull

link Universitat de Vic

14.6.2012