Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Universitat de Barcelona


TITULACIÓ/ÀREA DE CONEIXEMENT CENTRE INFORME
Ciències de la Salut    
Farmàcia F. de Farmàcia PDF 1998 PDF 2003
Medicina F. de Medicina PDF 2001
Odontologia F. d'Odontologia PDF 2000
Podologia EU d'Infermeria PDF 2000
   
Ciències Experimentals    
Biologia F. de Biologia PDF 1998
Bioquímica F. de Biologia PDF 1998
Estadística F. de Ciències Econòmiques i Empresarials PDF 2002
Física F. de Física PDF 2001
Geologia F. de Geologia PDF 1999
Matemàtiques F. de Matemàtiques PDF 2000
Química F. de Química PDF 1999
 
Ciències Socials    
Administració i Direcció d'Empreses F. de Ciències Econòmiques i Empresarials PDF 2001
Biblioteconomia i Documentació F. de Biblioteconomia i Documentació PDF 2004
Ciències Actuarials i Financeres F. de Ciències Econòmiques i Empresarials PDF 2002
Ciències Empresarials EU d'Estudis Empresarials PDF 1998 PDF 2003
Ciències Polítiques i de l'Administració F. de Dret PDF 2002
Dret F. de Dret PDF 1999 PDF 2005
Economia F. de Ciències Econòmiques i Empresarials PDF 2001
Educació Social F. de Pedagogia PDF 2003
Empresa Internacional EU d'Estudis Empresarials PDF 2004
Gestió i Administració Pública F. de Dret PDF 2002
Investigació i Tècniques de Mercat F. de Ciències Econòmiques i Empresarials PDF 2002
Mestre. Esp. d'Educació Física F. de Formació del Professorat  PDF 2000
Mestre. Esp. d'Educació Infantil F. de Formació del Professorat PDF 2000
Mestre. Esp. d'Educació Musical F. de Formació del Professorat  PDF 2000
Mestre. Esp. de Llengua Estrangera F. de Formació del Professorat PDF 2000
Pedagogia F. de Pedagogia PDF 2000
Psicologia F. de Psicologia PDF 2002
Psicopedagogia F. de Pedagogia PDF 2000
Relacions Laborals F. de Dret PDF 2001
Turisme EU d'Hosteleria i Turisme CETT PDF 2003
 
Humanitats    
Belles Arts F. de Belles Arts  PDF 2001
Filologia Catalana F. de Filologia PDF 1999
Filologia Clàssica F. de Filologia PDF 2004
Filosofia F. de Filosofia PDF 2005
Teoria de la Literatura i Literatura Comparada F. de Filologia PDF 2004
 
Tècnica    
Enginyeria Electrònica F. de Física i ETS d'Enginyeria PDF 1998 PDF 2004
Enginyeria Geològica F. de Geologia PDF 2005
Enginyeria Química F. de Química PDF 1998

EU: Escola Universitària; ETS: Escola Tècnica Superior; F: Facultat.

18.10.2011