Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Access the content (Alt + 1)

Access to the menu section (Alt + 2)

Universitat de Barcelona


DEGREE/SUBJECT CENTRE REPORT
Health Sciences    
Farmàcia F. de Farmàcia Documento PDF 1998 Documento PDF 2003
Medicina F. de Medicina Documento PDF 2001
Odontologia F. d'Odontologia Documento PDF 2000
Podologia EU d'Infermeria Documento PDF 2000
   
Experimental Sciences    
Biologia  F. de Biologia  Documento PDF 1998
Bioquímica  F. de Biologia  Documento PDF 1998
Estadística  F. de Ciències Econòmiques i Empresarials  Documento PDF 2002
Física  F. de Física Documento PDF 2001 
Geologia  F. de Geologia  Documento PDF 1999 
Matemàtiques  F. de Matemàtiques  Documento PDF 2000 
Química  F. de Química  Documento PDF 1999
 
Social Sciences    
Administració i Direcció d'Empreses  F. de Ciències Econòmiques i Empresarials  Documento PDF 2001 
Biblioteconomia i Documentació  F. de Biblioteconomia i Documentació  Documento PDF 2004 
Ciències Actuarials i Financeres  F. de Ciències Econòmiques i Empresarials  Documento PDF 2002 
Ciències Empresarials  EU d'Estudis Empresarials  Documento PDF 1998 Documento PDF 2003
Ciències Polítiques i de l'Administració  F. de Dret  Documento PDF 2002 
Dret  F. de Dret  Documento PDF 1999 Documento PDF 2005 
Economia  F. de Ciències Econòmiques i Empresarials  Documento PDF 2001 
Educació Social  F. de Pedagogia  Documento PDF 2003 
Empresa Internacional  EU d'Estudis Empresarials  Documento PDF 2004 
Gestió i Administració Pública  F. de Dret  Documento PDF 2002 
Investigació i Tècniques de Mercat  F. de Ciències Econòmiques i Empresarials Documento PDF 2002 
Mestre. Esp. d'Educació Física   F. de Formació del Professorat  Documento PDF 2000 
Mestre. Esp. d'Educació Infantil  F. de Formació del Professorat  Documento PDF 2000
Mestre. Esp. d'Educació Musical  F. de Formació del Professorat  Documento PDF 2000 
Mestre. Esp. de Llengua Estrangera  F. de Formació del Professorat  Documento PDF 2000 
Pedagogia  F. de Pedagogia  Documento PDF 2000 
Psicologia  F. de Psicologia  Documento PDF 2002 
Psicopedagogia  F. de Pedagogia  Documento PDF 2000 
Relacions Laborals  F. de Dret  Documento PDF 2001 
Turisme  EU d'Hosteleria i Turisme-CETT  Documento PDF 2003 
 
Humanities    
Belles Arts  F. de Belles Arts  Documento PDF 2001
Filologia Catalana  F. de Filologia Documento PDF 1999
Filologia Clàssica F. de Filologia  Documento PDF 2004
Filosofia  F. de Filosofia  Documento PDF 2005
Teoria de la Literatura i Literatura Comparada  F. de Filologia  Documento PDF 2004 
 
Technology    
Enginyeria Electrònica  Facultat de Física i ETS d'Enginyeria  Documento PDF 1998 Documento PDF 2004 
Enginyeria Geològica  F. de Geologia  Documento PDF 2005 
Enginyeria Química  F. de Química  Documento PDF 1998 

EU: School; ETS: High Technical School; F: Faculty.

18.10.2011